Mir haten an der leschter Editioun schonn dovunner geschwat: iwwer Sexualerzéiung an der Schoul. Sou vill Froen hu mer zu deem Thema: ass et wieklech néideg, d’Kanner nach méi duercherneen ze maachen? Wien huet dat alles inszenéiert, dass di ganz Welt ebeemol do matmécht?

Den André Grosbusch, Präsident vun der „Vie Naissante“ huet eis eng Analys iwwer dëse Sujet eragereescht, wou en vill Äntwerte gëtt, iwwer di vill Froen, déi mer eis stellen: „Stëll Revolutioun an der Sexualerzéiung“.

Mir publizéieren en a 5 Deeler, op eise Säiten:

Theorie a Praxis

Gëtt iwwerhapt nach vu Léift geschwat?

Genderideologie

Sehnsucht no Gebuergenheet

En Experiment mat eise Kanner


Appel à témoignages

Léif Elteren all !

Hutt dir och schlecht Erfarungen gemaach mat der Sexualerzéiung a der Genderideologie an der Schoul, an Dir wëllt net weider nokucken wéi Äert Kand systematesch veronséchert an duercherenee bruecht gëtt, ouni datt Dir gefrot gitt ? 

>>

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *