Accueil

Si brauchen d’Wäermt vun hiren Elteren

Den Alldag ass anescht

Et ass traureg, wann ee gesäit, wann d’Liewen vu villen Elteren nach just « eng course contre la montre » ass.

Wann se wëssen, dass hir kleng Kanner se brauchen an si awer obligéiert sinn, de ganzen Dag ze schaffen fir en Daach iwwer dem Kapp ze hunn.

Et ass erschreckend ze wëssen, dass – besonnech di kleng Kanner – d’Äerm vu hiren Elteren hir Wäermt a Gebuergenheet brauchen, mee d’Elteren däerfen net ëmmer do sinn. Wou d’Schoulkanner, en Heem, brauchen, wou zesumme giess, geschwat a gelaacht gëtt, mee et muss alles esou séier goen.

An där Zäit, sinn d’Suergen fir d’Gesellschaft anescht: net genuch Fraen, déi en technesche Beruff ergräifen, net genuch Fraen an héige Positiounenn, mir mussen vun de Stereotypen lasskommen.

Di selwecht Sujeeën, déi ëmmer nees erëmkommen.*: Ass et wierklech esou wéi de Familljen an hirem Alldag gehollef gëtt? >>


Ënnerschreift och d’Petitiounen:

« Pour un enseignement axé sur les besoins de nos enfants. Fir en Enseignement deen d’Besoinen vun eisen Kanner wouer hëlt. » https://www.petitions.lu/petition/2566?no_cache=1&cHash=4489a443dd6c588f06b1b3758ba90ffc 

Eropsetzen vum Congé pour raisons familiales vun 12 Deeg pro Elterendeel an 4 Joer, op 12 Deeg pro Elterendeel pro Joer. Daat selwecht och fir den Alter vun 4-13 Joer.“ https://www.petitions.lu/petition/2540?no_cache=1&cHash=8944110c4c794459e864ae26d6bc7b7b (nach just 5 Deeg)

Liest och

De Lieserbréif vum vum Marie-Andrée Faber: Hört endlich auf mit Eurer Gleichstellungspolitik!

L’avis du Collectif monoparental concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2023

————————————————————————————————–

 


 

Eis FB–Säit: Méi Elteren, manner Staat https://www.facebook.com/Elteren