D’Rechter vun de Kanner

Haut, den 20. November, feiere mer den Dag vun de Rechter vun de Kanner.

Dëse Gebuertsdag ass eng Geleeënheet, sech mam Gedanken auserneen ze setzen an ze kucken: wou sti mer? Wat ass ëmgesat ginn? Wat gëtt net ëmgesat?

Den 20. November 1989 gouf nämlech schrëftlech festgehalen, wéi de Respekt virun de Kanner misst an der Praxis ausgesinn.

All Kand huet e Recht op e Numm, et huet e Recht op eng Nationalitéit, et huet e Recht op Soine fir seng Gesondheet, et huet e Recht op Bildung, et huet e Recht virun Gewalt protegéiert ze ginn, et däerf net virun engem gewëssenen Alter schaffe goen, asw.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant. »

Wou ass « l’intérêt supérieur de l’enfant », wann d’Elteren spieren, dass et ze fréi ass fir hire Puppelchen an eng Friembetreiung ze ginn, well et seng Mamma oder säi Pappa nach vill brauch, oder, wann e Kand iwwerfuerdert ass vun engem Dag Schoul an duerno Maison-relais?

Wou ass « l’aide appropriée », wann d’allocation d’éducation ewechfällt, wann d’Allocatiounen reduzéiert ginn?

« Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat debonheur, d’amour et de compréhension...».

Dat Wesentlecht fir e Kand, dat sinn seng Elteren a seng Geschwëster: vill Kanner sinn awer net vill doheem, well d’Elteren oft obligéiert sinn zu zwee ze schaffen oder well een vun hinnen Elengerzéier ass. Wéi kann een dann, Dag fir Dag e «climat de bonheur, d’amour et de compréhension » schaafen, wann de Stress eis iwwerhëllt, wann kee méi Zäit een fir deen aneren huet, wann een sech auserneenlieft?

« L’éducation doit favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes physiques et mentales. Elle doit le préparer à sa future vie d’adulte, lui inculquer le respect des droits de l’homme et le développement des valeurs culturelles de son pays et des autres. »

Wann geschwat gëtt vun « l’épanouissement de la personnalité », « le développement de ses dons » : si mer da sécher, dass déi nëmmen an Strukturen kënnen gefërdert ginn?

« Elle doit le préparer à sa future vie d’adulte »: wann e Kand wéineg doheem ass, kritt et och kaum Geleeënheet, sech mat Saachen vum Alldag ofzeginn. De Modell Schweden weist, wéi Kanner, wann se eng Kéier grouss gi sinn, Schwieregkeeten hunn, hiren Alldag ze meeschteren.

Mir mussen nees op eis Wäerter zeréckgräifen. Eis Wäerter, déi ëmmer nees ervirgehuewen ginn, z.B. an der Flüchtlingsfro. Zu eise Wäerter, do gehéiert de Respekt virum anere Mënsch, virun sengem Wuelbefannen. Eis Wäerter sinn och fir eis Kanner, well dat alleréischt wat e Kand brauch a wou et e Recht drop huet ass d‘Léift an d’Zäit vun sengen Elteren.

Et heescht: « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré… »

Zu eise Wäerter, gehéiert och d’Fräiheet. A wou bleift d’Fräiheet fir d’Elteren, wann e Gouvernement hinne virschreift, wou se hir Kanner ënnerzebréngen hunn, oder, wann se net do matmaachen, se finanziell diskriminéiert?

Sou wäit ech weess, hat Lëtzebuerg och eng Kéier d’Conventioun ënnerschriwwen…

Isabelle Schmit-Mines

20.11.2017

Eis nei Bäitreeg:

Iwwwerleeungen zur Petitioun géint PMA an GPA, vum André Grosbusch

De Compte-rendu vum Virtrag vum Educatiounsminister, vum Marie-Andrée Faber

 

Ënnerschreift och Dir d’Petitioun Nr: 867 : « Pour la protection de l’enfant et de la dignité humaine et contre le projet de loi n° 6568A sur la PMA (procréation médicalement assistée avec le sperme d’un tiers donneur) et la GPA (gestation par une mère porteuse qui abandonne l’enfant à un commanditaire) »

 

Agenda :

Semaine ECPAT,Protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, du 13 au 21 novembre 2017.

STEP:

FAMILYLAB: Elternkurs: « Kompetenzstärkung für Eltern » 

Vie naissante: pour la protection de la vie

FAPEL

 

Famill.lu an Méi Elteren, manner Staat : dat selwecht Engagement fir d’Wuel vun de Kanner an d’Wuel vun den Elteren

Famill.lu: All Dag, Är Commentairen, all Méindes nei Artikelen

 Liens utiles :

Initiativ Liewensufank: www.liewensufank.lu

Association pour la vie naissante: http://www.vienaissante.lu/

FAPEL: http://www.fapel.lu/

(dës Lëscht kann gären completéiert ginn, sot eis Bescheed).

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

222 thoughts on “D’Rechter vun de Kanner

 • 14 novembre 2016 à 12 h 03 min
  Permalink

  Déi Fra schléit eng ganz flott Methode fiir, wéi d’Kanner méi motivéiert a méi effektiv léieren. Liest d’Buch, et ass derwäert!

  Répondre
 • 16 novembre 2016 à 11 h 29 min
  Permalink

  Ech fannen et einfach en Hohn, all Dag liest oder gesäit een nei Etuden, Berichter vun Fuerscher etc, …aaner Länner änneren hire Familljemodell, fir datt d’Kanner nëmmen kennen doheem betreit ginn. Waat mécht eis Regierung: komplett de Géigendeel, Kanner sollen, (oder mussen) geschwënn vun Friemen betreit ginn,…..fir datt Mamm a Papp schaffen. A firwat? Fir de Wuesstum vum Land ze finanzéieren. Um Bockel vun de Generatiounen déi no eis kommen. Wonnerbar!!! Dann brauche mer keng Kanner, wann mer se nit méi gesinn! Komme mer sou lues fir, weé beim Momo, all Freed, all Farwen, all Laachen vun eise Kanner solle mer nit méi matkréien. Alles gëtt gro?! Eist Ländchen fänkt un bizarre ze ginn!!! Wéi wär et dann wann eis Politiker bessi besser géingen matt de Suen haushalten, bessi manner verdingen, an wann jidderen bessi verzicht fir datt mer rëm glécklech Kanner hunn, déi doheem sinn? Oder si glécklech Kanner an Familljen näischt méi Wäert well se kee Profit bréngen? Aaremt Lëtzebuerg!?

  Répondre
 • 20 novembre 2016 à 17 h 32 min
  Permalink

  Sinn och bei menge Kanner heiheem bliwwen an, jo, muss een méi lues machen, mä dat war et mir Wäert. Et muss een net alles hunn, et soll een mat dem zefridden sinn, wat een huet, mä et dréit sech bei ganz ville Leit alles ëm Suen ….

  Répondre
 • 30 novembre 2016 à 13 h 49 min
  Permalink

  Si huelen de Kanner hir Kandheet ewech.

  Répondre
 • 6 décembre 2016 à 18 h 10 min
  Permalink

  Ech verfollegen Är Méi, bleift drun. Weiderhin vill Kraaft an hoffentlech Erfolleg wënschen ech iech.

  Répondre
 • 7 décembre 2016 à 11 h 43 min
  Permalink

  Ech fannen et ëmmer schlëmm, datt iergendeen aneren fir eis Kanner decidéiert. Firwat freet keen déi Butzen eng Kéier selwer? Wéi se sech fillen, wann se vun engem Friemen betreit gin, an och nach eng friem Sprooch mussen léieren. Et gëtt ëmmer fir eis Kanner decidéiert, an iwwert hire Kapp ewech, Decisiounen geholl, wou kee weess wéi se sech op d’Kanner auswierken!

  Répondre
 • 7 décembre 2016 à 15 h 31 min
  Permalink

  D’Lehrergewerkschaft warnt och virdrun, an der Spillschoul, virun « liichtfankegen Experimenter » an der Spillschoul, déi d’Kanner onnéideg duercherneen bréngen kënnten, an riskéieren Auswierkungen op deen spéideren Sproochenerwerb ze hunn. Lëtzebuergesch soll als gemeinsam Sprooch geléiert gin.

  Répondre
 • 13 décembre 2016 à 13 h 22 min
  Permalink

  « Gestörte Bindung beeinträchtigt auch leider das Erlernen der Sprache und damit später das Lesen und Schreiben » (aus dem Buch: « Kinder brauchen Mütter » vum Hanne K. Götze)

  Répondre
 • 13 décembre 2016 à 18 h 47 min
  Permalink

  Ech fannen et ganz schlëmm, wat haut vun eisen klengen Kanner verlangt gëtt. Si mussen schon kleng Erwuessener sinn an däerfen net méi Kand sinn an dat gëtt dann vun der Politik virdiktéiert an gutt geheescht. Ganz schrecklech sou eppes. Waart emol nach e puer Joer, dann gesitt Där wat Där dovunner hutt !

  Répondre
 • 20 décembre 2016 à 18 h 58 min
  Permalink

  Wënschen Iech, Isabelle, och schéin Feierdeeg, an Merci datt et Famill.lu an « Méi Elteren, manner Staat » gëtt. Eng Säit, extra fir Familjen, an wou een och nach verstaan gëtt. An wou een mateneen diskutéieren kann, an sech austauschen. Weider sou fir 2017! An all de Familjen, Mammen, Pappen an Kanner wonnerschéin Chrëschtdeeg!

  Répondre
 • 3 janvier 2017 à 12 h 15 min
  Permalink

  Wann een d’Buch liest, kann een sech effektiv d’Fro stellen, op mer net schonn um Wee sinn, deen d’DDR deemols ageschloen hat. Et schielt sech wierklech lues a lues eraus, dass dat um Kommen ass. Mat all de Konsequenzen. D’Politiker, di Responabel sollen dat Buch liesen fir sech e Bild ze maachen, wat op eis Gesellschaft duerkënnt wann dëse Wee vun der Friembetreiung esou konsequent duerchgefouert gëtt. Et ass weder schéin fir d’Kanner, nach fir d’Mammen, nach fir d’Pappen. An an e puer Joer gesi mer dann, wat aus Kanner ginn ass, déi dat Essentiellt, wat e Kand brauch, net kritt hunn.

  Répondre
 • 4 janvier 2017 à 12 h 53 min
  Permalink

  Dat Buch do, missten mer dann alleguer als Mammen, déi doheem sinn ënnerschreiwen. An et ganz offiziell, deene Leit iwwerreechen, déi eis « wonnerbar » Familljepolitik maachen!

  Répondre
 • 6 janvier 2017 à 16 h 56 min
  Permalink

  Ee Kand brauch ëmmer een doheem, och nach als Jugendlechen sinn si frou, wann een doheem ass, wan si aus der Schoul kommen, och si erzielen nach gär direkt no der Schoul wéi hieren Schouldag war, oder Erliefnisser mat hieren Kollegen. Ze mengen, et géif duer goen, een Kand no der Maison Relais just nach an d’Bett ze bréngen an den Weekend « High life » mat 100 Aktivitéiten ze hunn oder all materiell Saachen ze kaafen, dat stëmmt menger Erfahrung no nit. Dat gëtt och kengem Kand gerecht. Dat gesinn an héieren ech all Dag, dass vill Kanner mat hirer Situatioun nit zefridden sinn. Vill Kanner oder Jugendlecher, déi 2 schaffend Elterendeeler hunn, sinn onglécklech dass keen doheem ass, wann si aus der Schoul kommen an si den ganzen Dag eleng doheem sinn. Doriwwer sollten sech och mol vill Leit Gedanken man.

  Répondre
 • 23 janvier 2017 à 9 h 36 min
  Permalink

  Zu der Reforme vum Congé parental:
  D’Réforme vum Congé parental gesäit jo no baussen wierklech ganz flott aus. D’Flexibilitéit ass jo ganz sécher e Pluspunkt. Finanziell schéngt en jo och méi attraktiv ze sinn AWER AWER AWER nëmmen fir déi Mammen oder Pappen, déi virum Congé parental à plein-temps geschafft hunn!!! An dovunner schwätzt keen! Huet en dat Joer virdrun schon à temps-partiel geschafft, huet en net de vollen Montant zegutt (sou wéi et soss eben eng prime war wou jiddfereen d’Recht drop hat). Dat mécht, datt sech eng Partie Elteren also guer keen Congé parental méi kënnen leeschten!!!
  Main eegent Bespill wier: Virun méngem Congé hat ech e mi-temps geschafft. Während méngem Congé parental krut ech déi Prime vun 1.778,31€. Mat Prêt an allgemeng fixen Ausgaben war dat enk an während däer Zäit hunn mir als Famill schon op sou munches missten verzichten (wéi sou vill Familljen bei engem Congé parental). Duerno sinn ech mat engem mi-temps zeréck schaffe gaangen. Géif ech dann bei engem weideren Kand ërëm e Congé parental wëllen ufroen, géif ech net emol 1.200€ eraus kréien Dat géif definitif net duer goen!!! Also hätt ech do mol guer keen Choix méi an kéint do mol guer keen Congé parental méi ufroen! An ech hunn studéiert an un sech nach e soi-disant « gudde » Salaire mat engem mi-temps. An eng Mamm oder e Papp, déi à temps-partiel schaffen (als Choix oder och net als Choix!), déi kënnen sech dat jo schon guer net méi leeschten!!! Firwaat gëtt een « bestrooft » wann een à temps-partiel schafft? Firwat ass dem engen säin Congé parental 3.200€ wäert an engem aneren säin 1.900€ (wann en virdrun plein-temps geschafft huet)? Dës Reforme ass sozial NET gerecht. Traureg, an erschreckend zugläich…

  Répondre
 • 24 janvier 2017 à 11 h 10 min
  Permalink

  Ass et dat, wat en se eng Kéier soten: Däitlech méi!? Abee jo! Mir ginn schéin bei d’Lisette gelooss. An d’Leit, dobaussen, déi net matrechnen, mengen wierklech, et wär däitlch méi. Eng schéin Regierung ass dat. Si kënnen sech net virstellen, wéi et bei de Leit ausgesäit, wat se brauchen. Et geet hinnen net ëm d’Wuel vun de Bierger. Et gëtt Zäit, dass d’Wahlen kommen.

  Répondre
 • 4 février 2017 à 18 h 29 min
  Permalink

  42 Joer wor ech « Spillschoulsjoffer », a gär.
  Dëst Joer, well d’Kanner mir gefeelt hunn, hunn ech ugefang, e bësschen während menger Pensioun ersetzen ze goen. Wat ech elo do erliewen, ass grausam.
  Kee Wonner, dass de Niveau vun eise Kanner erofgeet, si sinn esou verwëldert an opgedréint, dass si iwwerhapt net méi fäheg sinn, iergendeppes nozelauschteren. Eis Klassen ginn ëmmer méi grouss, an eis Kanner bräichten bal eng, 1 zu 1 Betreiung, well se déi jo soss néierens méi hunn.
  Déi jonk Schoulmeeschteren a Léierinnen sinn oft mat de Nerven um Enn.
  Leider sinn si an hirer Ausbildung net geléiert ginn, onnéidegen Stress ze vermeiden, an si hu keng Kanner méi do sëtzen, déi lernfäheg sinn.
  Duerfir vertrieden ech och d’Meenung, dass wann déi jonk Elteren méi dozou encouragéiert géifen ginn, hir Kanner bis op d’manst 3 Joer doheem ze versuergen, an duerno lues a lues, zäitweis an de Précoce ze bréngen, an dann ab 9 Auer, a net schonn um 8, da wier eis alleguer gehollef.

  Répondre
 • 9 février 2017 à 17 h 10 min
  Permalink

  D’Mammen solle wëssen, dass se staark sinn an d’Recht hunn, op hiert Häerz an Intuitioun ze lauschteren!

  Répondre
 • 8 mars 2017 à 13 h 08 min
  Permalink

  Gordon Neufeld: « …haltet an euren Kindern fest, nehmt den angemessenen Platz in ihrem Leben ein! Eltern bleiben die beste Antwort auf den Beziehungsbedarf der Kinder. »

  Répondre
 • 9 mars 2017 à 16 h 16 min
  Permalink

  Steve Jobs: “Diejenigen, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, tun es auch.”

  Répondre
 • 29 mars 2017 à 14 h 20 min
  Permalink

  Ech verfollegen di ganz Entwécklung mat äusserst groussem Bedenken !! Ech gesinn Stress bei de Kanner, Stress an Iwwerbelaaschtung bei den Elteren, schlecht Gefill bei den Educatricen.
  Ech werfen just zwee Punkten an d’Ronn:
  Ass et normal, dass 2jähreg Kanner, Moies um 7 Auer schlofend um Arm vun der Mamm an d’Crèche kommen mussen ?
  Ass et normal, dass Mammen beim Personal kräischen a vu Stress, Iwwerfuerderung, a schlecht Gewëssen schwätzen ?
  Anscheinend fannen eis Regierung, eis Politiker dat ganz normal…
  Stellt Iech selwer d’Fro a gitt Iech selwer d’Äntwert…
  Merci

  Répondre
 • 2 mai 2017 à 14 h 07 min
  Permalink

  Virun allem mussen och Patronen matschaffen an do läit oft dee gréissten Problem wann e Kand krank ass. Ass et krank, basta, do gëtt et näischt ze diskutéieren, do muss wéinstens een vun den Elteren kënnen goen, wann d’Schoul urifft oder Schicht muss wiesselen oder Vakanzen sinn, an een muss Congé hunn etc. Ech kéint elo nach eng laaaaaaaang Lëscht maachen vun all de Problemer, déi Elteren hunn wann se zu zwee schaffen ginn an am schlëmmsten, trëfft et, elengerzéiend Mammen. Et ass net nëmmen de Bildungssystem oder Betreiuungsstruktur wou Problemer sinn, mä eis ganz Gesellschaft! Ech soen nach ëmmer, fir all déi Mammen, déi trotz Kanner hiren Beruff kënnen halen, all Respekt, mä ech soen awer och, dass net all Mamm oder Kand dee Wee packt an do muss gehollef ginn, an eng Léisung wier, a Form vun enger Mammerent, egal wéi, et muss enger Mamm och kënnen fräistoen, selwer ze entscheeden ob si eng Zäit beim Kand wëll bleiwen, mä duerch dat Finanziellt gezwongen ass, weider ze schaffen, an dat kann et net sinn! Net all Kand gëtt mat der Situatioun eens, ech schwätzen do aus Erfahrung, an e klengt Kand, dat permanent traureg an depressiv eriwwer kënnt kann net gesond fir de Butz sinn!

  Répondre
 • 16 mai 2017 à 11 h 03 min
  Permalink

  Ech sinn ëmmer ërëm erstaunt, wann ech gesinn, wéi et deem Kand elo geet, deem ech Nohëllefstonne ginn. Zënter, dass seng Mamm sech méi vun hirer Aarbecht konnt fräi maachen, ënnerhëllt se vill méi mat him, huet méi Zäit fir hien. An hien ass esou vill méi zefridden, wissbegiereg, fläisseg. Et ass en Ënnerscheed vun Dag a Nuecht, vis-à-vis vun där Zäit virdrun. Di regelmässeg Presenz vun den Elteren ass enorm wichteg, och wann d’Kanner méi grouss sinn.

  Répondre
 • 31 mai 2017 à 19 h 27 min
  Permalink

  Ech schaffen an enger Maison relais. Ech fannen et schlecht wann Kanner esou kleng nach eng Sprooch musse léieren, et wier vill méi gescheit, datt si emol richteg lëtzebuergesch léieren. Mir brauchen eng Eenheetssprooch. D’Kanner schwätzen schlecht lëtzebuergesch. Suguer ons Lëtzebuerger Kanner machen vill grammatesch Feeler. Kanner sollen Kanner sinn. Grouss sinn se nach laang genuch. Si sollen sech kënnen an enger gemeinsamer Sprooch verstännegen kënnen. Duerno hunn si nach genuch Zäit franséich ze léieren. Et ass och net fair vis-à-vis vun aneren Nationalitéiten.

  Répondre
 • 6 juin 2017 à 15 h 02 min
  Permalink

  Suguer kleng Kanner lauschteren méi no wéi gewëssen Leit aus dem Educatiounsministère. « Etuden hu gewisen »…..
  Weisen dann Etuden och, wéi Spätfolgen sinn vun – Iwwerfuerderung
  Iwwerbelaaschtung, Burn-out bei de Kanner?
  Majo nee: Et gëtt iwwer hire Kapp decidéiert , si ginn ouni hire Wëllen an eng Schinn gedréckt an den Elteren gëtt eppes opgezwongen, schéingeschwaat .
  Mä, entschëllegt ! Kand sinn – Kand bleiwen … Wou sinn d’Rechter vum Kand?
  Ah jooo … Et sinn jo Etuden gemaach ginn!

  Répondre
 • 13 juin 2017 à 11 h 38 min
  Permalink

  Hei an Italien hunn ech eng jonk Koppel bewonnert, déi en total handikapéiert Meedchen hunn.
  Hatt ass un de Rollstull gefesselt an huet eng Sonde fir erniert ze ginn.
  Mä et versteet villes a seng Elteren këmmeren sech rührend an mat immenser Léift ëm et, an huelen et iwerall matt.

  Et gëtt an eisem Hotel och eng Grupp handikapéiert a mongoloïd Leit. Si sin ganz glécklech an amuséieren sech köstlech am Mier.
  Dat ass genau den Contraire vun dem wat eis Gesellschaft eis haut wëllt gleewen don, nämlech dat esou en Liewen nët liewenswärt wier !!

  Répondre
 • 27 juin 2017 à 11 h 32 min
  Permalink

  Den Gilbert Pregno hat schonn am November 2014 op RTL gesoot: « Ech hun Problemer mat deem Ausmooss, déi d’Friembetreiung kritt. D’Elteren sinn fir d’Kanner ganz wichteg. Ech fäerten, dass mer an enger Gesellschaft sinn, wou ëmmer manner no de Bedürfnisser vun de Kanner gekuckt gëtt ».

  Répondre
 • 24 août 2017 à 11 h 01 min
  Permalink

  Frauen neigen zum Kümmern. Oder sagen wir besser: zum Bemuttern.
  Das ist kein Minus auf der menschlichen Skala, sondern das grosse Plus in einer zunehmend beziehungsarmen Gesellschaft.
  (Birgit Kelle, « Muttertier »)

  Répondre
 • 14 septembre 2017 à 17 h 19 min
  Permalink

  « Das Leben beginnt vor der Geburt », hat ech am däitschen « Baiabong », « Lesebuch für das 5. Schuljahr », aus dem Joer 1998, gelies. Ech hunn d’Buch erëmfonnt, wéi ech de Mëtteg geraumt hat. Jo, déi Zäit kruten d’Kanner nach de Respekt virum Liewen matgedeelt an konnten och nach d’Wonner doranner gesinn.

  Répondre
 • 19 septembre 2017 à 12 h 22 min
  Permalink

  « Es ist einfacher, starke Kinder zu bilden, als gebrochene Erwachsene zu reparieren » (F. Douglass). Wéi einfach kinnt et sinn!

  Répondre
 • 22 septembre 2017 à 10 h 34 min
  Permalink

  L’ institutrice m’a dit: « Mais Madame, je ne comprends pas. Votre fils joue quand même avec tout le monde, même s´il n´a pas été au Précoce, c´est quand même bon signe.. » (et bien OUI mon fils n´est pas ASOCIAL juste parce qu´il n´a pas été à votre Précoce, ou bien JUSTEMENT parce qu´il n´y a pas été, même si moi étant sa mère, j´ai dû me justifier devant le ministère pourquoi je ne l´y envoyais pas, même si ce n´était pas du tout obligatoire!).

  Répondre
  • 27 septembre 2017 à 12 h 28 min
   Permalink

   Ech kann dat ënnerschreiwen, wat d’Carmen seet. Meng Kanner waren och net am Précoce oder der Crèche (just 2 Hallefdeeg d’Woch an enger Bëschcrèche). Och ech krut e Rappel deemools, dass ech meng Kanner nach net an de Précoce ageschriwwen hätt – mee dat ass jo awer keng Mussesaach. Et kann ganz flott sinn mä soll op kee Fall obligatoresch ginn!
   Ech krut bis elo zu menge Kanner ëmmer positiven Feedback: si wiere ganz sozial, géife Konflikter verbal ausdroen, sinn motoresch gutt an sproochlech och an an der Schoul geet et bis elo mol gutt – ech wees natierlech net wat nach alles kënnt, mee ech hoffen, dass ech soumat zu enger positiver Schoulastellung bäigedroen hunn, an dat een immens wichtegen Facteur ass.
   Als Léierin kann ech awer och soen, dass et oft – wann net souguer virun allem, déi Kanner « opfälleg » sinn, déi de ganzen Dag a vu klengem un an Crèchen oder Maison relais’ën sëtzen. Si sinn oft (natierlech net all an net ëmmer!) net sou sozial, deels aggressiv, oft och ganz wibbeleg, midd, net konzentréiert a motivéiert, motoresch oder sproochlech opfälleg. Firwat, dat wees ech natierlech net zu 100%, mee sinn iwwerzeegt, dass d’Kanner hautesdaags emotional iwwerfuerdert sinn. Ech betounen hei awer nach eemol, dass dat net op ALL Kand aus enger Crèche oder MR zoutrëfft, mee fir et anescht auszedrécken: di meescht opfälleg Kanner sinn « Crèchekanner » mee net all « Crèchekand » ass opfälleg!

   Répondre
 • 11 octobre 2017 à 11 h 14 min
  Permalink

  « Den Menschenkindern wird in der Schule nicht beigebracht zu lieben, sie verlernen es dort. Um am Ende dem Geld zu dienen, statt der Welt. » (Mathias Lubos)

  Répondre
 • 31 octobre 2017 à 12 h 08 min
  Permalink

  D’Liesen misst vill méi an der Schoul gefërdert ginn. Ech gesinn, wéi d’Kanner kee richtegen Zougang zu de Bicher kréien. Villäicht liesen se net genuch an der Schoul. Oder, hängt dat vum Léierpersonal of?

  Répondre
 • 14 novembre 2017 à 16 h 43 min
  Permalink

  Die Regierungsmitglieder schalten so langsam in den Wahlkampf-Modus: Minister Meisch tourt durch’s Land, um den Leuten seine Vision von « staark Kanner » zu erklären. Anscheinend sollen auch die Letzten überzeugt werden, dass Fremdbetreuung und frühzeitiger Schuldrill das Beste für unsere Kinder sind und dass das Ganze ja großzügig finanziert wird.
  Keine Rede davon, dass Kinder nur stark werden, wenn sie eine frühe Bindung zu ihren Eltern aufbauen können, wenn sie genügend Freiraum und Ruhe für ihre Entwicklung finden, wenn sie « ihren » Rhythmus leben können (und nicht den der Erwachsenen) und wenn sie nicht ständig überfordert werden (bis hin zu den Schulzeiten in der Grundschule). Keine Rede davon, dass unser Schulsystem im europäischen Vergleich ganz schlecht abschneidet, dass die Bildung auf der Strecke bleibt, dass viel zu viele Lehrer fehlen, dass Verhaltensauffälligkeiten und Schulunlust bei den Schülern und Schülerinnen stetig zunehmen. Wann ändern wir endlich etwas daran?

  Répondre