Kanner hunn oft méi ee laangen Dag wéi hir Elteren

Moies, sou fréi…

Et ass schwéier nozevollzéien: a verschidde Gemengen geet d’Schoul um 7,50 Auer un, an anerer, suguer um 7,40 Auer!

Wat gëtt do nees vun de Kanner verlaangt, besonnesch vun deene klenge Kanner aus der „Spillschoul“? Si sinn nach esou kleng, a si musse scho liewen wéi di Grouss. Wann d’Schoul géif e bëssche méi spéit ugoen, wär Moies an Owes, manner Stress.

Eng Petitioun leeft de Moment, wou d’Caroline Duys freet, dass d’Schoul géint 8,30 / 8,40 Auer soll ugoen, fir e besseren Equiliber an der Famill:

Pétition nr 1255: « Pour que l’école maternelle/primaire commence plus tard que 07h50 »

Mir ënnerstëtzen dës Petitioun, fir d’Gesondheet vun eise Kanner, fir manner Stress an de Familljen.

Ënnerschreift se och a gitt de Lien weider un all Är Bekannten!

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/RoleDesPetitions?action=doPetitionDetail&id=1538

Mir ënnerstëtzen dës Petitioun, fir d’Gesondheet vun eise Kanner, fir manner Stress an de Familljen.

Ënnerschreift se och a gitt de Lien weider un all Är Bekannten!

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/RoleDesPetitions?action=doPetitionDetail&id=1538

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *