spautz  

Interview mam Marc Spautz, Deputéiert

Famill.lu: Et war d’Iddi: d’Kanner an d’Crèchen, an d’structures d’accueil, sou dass d’Elteren kënnen schaffen goen. Elo mierke mer awer, dass vill sozial Problemer bei de Kanner entstane sinn, Burn-out, speziell bei de Mammen. De Numm, Famill, och wann en almoudesch fir verschidde Leit kléngt, ass nach ëmmer de Repère wou d’Kanner sech harmonesch kënnen entwécklen. Si mer net un engem Punkt ukomm, wou e misst déi ganz Familljepolitik iwwerdenken? Wat wär fir Iech déi ideal Familljepolitik?

Marc Spautz: Di ideal Familljepolitik ass eng Politik, déi op di verschidden Liewensvirstellungen vun de Leit ageet an se ënnerstëtzt.

D’Steigerung vun der Liewensqualitéit vun de Familljen an d’Wuel vum Kand sollen am Vierdergrond stoen. D’Sécherstellen vun dësem Ziel setzt d’Wahlfräiheet vun den Liewensformen an vun der Familljegestaltung viraus. D’Politik soll de Kader schaffen wou sech d’Leit, d’Familljen, d’Kanner erëm fannen. Sie soll d’Familljen förderen, keen bestëmmten Familljeliewen.

Eng ideal Familljepolitik ass eng Politik, déi enk mat aner Politikberäicher definéiert gëtt. Menger Ansiicht no, muss d’Aarbechtspolitik duerch de Brëll vun der Familljepolitik gekuckt an definéiert ginn, wéi och d’Wunnengspolitik oder d’Steierpolitik. Mir brauchen net nëmmen eng ideal Familljepolitik mä och eng ideal Aarbechtspolitik, déi sech fir eng familljefrëndlech an kannergerecht Aarbechtswelt asetzt, eng ideal Wunnengspolitik wéi och Steierpolitik wou d’Familljen mat Kanner am Mëttelpunkt sinn.

D’Famill ass de Fundament vun eiser Gesellschaft. Wann mir wëllen dësen Fundament weider stäerken, musse mir ëmdenken, net nëmmen an der Familljepolitik an net nëmmen an der Politik…

06.10.2014

0 0 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

One thought on “Ideal Familljepolitik?

  • 9 octobre 2014 à 10 h 37 min
    Permalink

    Ech sinn dankbar, dass et mir méiglech ass hallef ze schaffen (och wa mer doduerch a ville Saachen zeréckstiechen mussen). Mee di Tendenz déi d’Regierung ugett, erschreckt mech – zum engen dass een halt vill gezwongen ass ganz ze schaffen zu 2 an zum aneren awer och wéi de Leit Sand an d’Aen gestreet gett an alles als gutt duergestallt gett. Ech mierken, dass d’Gesellschaft an d’Kanner sech veränneren – ma zum positiven? Mierken Iwwerfuerderung vun béid Saiten, Kanner di ëmmer méi opfälleg ginn an Elteren déi keng Zait dofir hunn an d’Schold bei der Schoul oder den Opfänkstrukturen sichen. An d’Regierung ënnerstetzt des Haltung. Dat kann et dach net sinn! Mir gesinn halt hei och, dass déi Kanner, déi schoulesch réusséieren zu 90% déi sinn, déi net ronnderëm d’Auer vun den Elteren getrennt sinn. An och op der emotionaler Basis sinn déi ausgeglach a fit fir d’Schoul. Di 2 Saachen haenken sou no mateneen zesummen, dat ass evident. All Regierung well et besser man ma et gett a mengen Aen ëmmer schlëmmer
    Et reegt mech scho rem op…

    Répondre