Héichgradeg destruktiv

Déi aktuell Familljepolitik ass eng weider Verschäerfung vun der sozialer Selektivitéit a vun der Fliessbandproduktioun vum systemkonforme Mënsche fir d’Economie.
An dat ganzt gëtt dann hannert dem Bild vun der moderner Fra, respektiv der moderner Famill verstoppt, enger Fra déi dach gefällegst net méi soll hannert dem Dëppen stoen, déi knaschteg Wäsch maachen oder nach schlëmmer, doheem soll bleiwe fir Kanner ze erzéien.
An dëser Familljepolitik gëtt praktesch keng Récksiicht geholl, weder op der Famill, nach op de Kanner hier Bedierfnisser.
An dat probéiert eis d’Politik elo ze verkafen als ee moderne Gesellschaftsmodell vun der Fräiheet an der Emanzipatioun.
De Plang B vun der aktueller Regierung fir déi helleg Kou vum Aarbechtsmaart ze retten zu egal waat fir engem Präis op Käschte vun der sozialer a gesellschaftlecher Entwécklung geet ëmmer méi an déi falsch Richtung.
Et däerf kee politesche Standardmodell vun der Familljepolitik ginn, dee mat der Erpressung vun der Existenzgrondlag versicht, dat vir ze schreiwen.
Een demokratesche « multiple choice » Modell ass d’Léisung fir déi modern Famill vun haut, wou si selwer kann entscheeden, wat fir si an d‘Kand am beschten ass.
Déi Regierung gesäit an der Famill haaptsächlech eng Fabrik vun ökonomesch verwäertbarem Humankapital, wou ee Kand net méi däerf Kand sinn a schonn ëmmer méi frei soll ëmprogramméiert ginn als ee standardiséierten « homo economicus ».
Dowéinst däerf deen Familljemodell vun der aktueller Regierung, deen héichgradeg destruktiv ass fir déi folgend Generatiounen, net zur Zukunft ginn.
Am Numm vun de Kanner, muss dat verhënnert ginn.


Stors Marco