Zäit hunn fir d’Kanner

D’Kanner gi geckeg gemaach…

Den Artikel vum Patricia Heck, wou si op di grouss Aggressivitéit vun de Kanner opmierksam gemaach huet, huet Welle geschloen an di ganz lescht Woch war am Zeechen vun hiren Aussoen. Psychologen, Schoulmeeschteren hunn sech zum Beispill och bei RTL zu Wuert gemellt.

De Patrick Remakel, President vum SNE (Syndicat national des enseignants): « Ech ka just nach eng Kéier un de Ministère appelléieren, datt déi Suergen, déi um Terrain sinn – a si sinn do – definitiv eescht geholl ginn, well soss lafe mer mam System riicht an d’Mauer. » (RTL, 22. Mäerz 2018)

Wéi sollen d’Kanner dann och net nervös, rosen, aggressiv sinn, wann se dauernd e Liewen musse liewen, wat hirer Natur net entsprécht?

Wann se vun enger Plaz op di aner transportéiert ginn, wann se dauernd am Kaméidi sinn, wou ee Kand dat anert ustécht mat jäizen, kräischen, wou jidder Kand sech iergendwéi muss bemierkbar maachen?

Wéi sollen se net aggressiv ginn, wann se, nach dobäi, net mat deene Mënschen zesumme sinn, déi se am meeschten brauchen, mat deenen se am meeschten frou sinn?

Wéi sollen se net aggressiv ginn, wann se sech mussen roueg virun d’Televisioun sëtzen, well d’Elteren och midd sinn?

Wéi sollen se net aggressiv ginn, wann se esou oft mat Videosspiller beschäftegt ginn, wou nëmmen Aggressivitéit gewise gëtt, a wou een muss drop lass schéissen fir ze gewannen? Ass da keen, deen sech Gedanke mécht, doriwwer, dass dat eng Repercussioun op dem Kand säi Charakter huet?

De Gilbert Pregno, Psycholog, sot: « Ech mengen, dass mer an enger Gesellschaft liewen, wou Elteren sou vill aner Interessen och hunn, dass d’Erzéiung an d’Suerg fir d’Kand net méi eng Prioritéit sinn ».

An: „Ech fäerten wierklech fir di nächst Generatiounen vun Erwuessener, déi villes net materlieft hunn oder net matkritt hunn, an do soen ech mer, wéi geet dat doten aus… (RTL, den 22. Mäerz 2018).

Wat ass geschitt, dass Elteren, dass eng ganz Gesellschaft, den Zougang, d’Léift zum Kand verléiert? Dass mer nëmme méi rationnell denken?

Et sinn och alles rationell Iwwerleeungen, Spekulatiounen, déi mer hei vun de Ministère duergestallt kréien. Ze soen, kleng Kanner sollen friembetreit ginn, well se soss an der Schoul an am Beruff net eens ginn, ass d’Rechnung ouni d’Kand gemaach. Well e klengt Kand ganz aner Besoinen a Prioritéiten huet, déi carrément ignoréiert ginn. Den Drama ass, dass e Kand als rationnellt Wiesen presentéiert gëtt, an dat ass eben net de Fall. Wem sollen d’Elteren da nach gleewen, wann se keng uerdentlech Informatiounen kréien?

Dat Leed, dat vill Kanner, elo matmaachen, weist eis eppes: dass eis Gesellschaft, d’Orientéierung verluer huet.

« La vie actuelle risque de nous faire passer à côté de l’essentiel. L’amour n’existant que par le temps que l’on consacre à lui donner une réalité. », (Sirius, Luxemburger Wort, den 22.03.2018).

Fir d’Gesondheet vun eise Kanner, fir eis eege Gesondheet, gëtt et „Zäit“, dass sech eppes ännert, an der Aarbechtswelt, an eisem Denken, an eisem Handeln. Villäicht musse mer och nees léieren, Prioritéiten setzen an eis bewosst sinn, wat fir eng Konsequenzen, eis Gesten, eis Wierder op d’Zesummeliewen hunn.

 Isabelle Schmit-Mines

26.03.2018

 Liest och an dësem Kontext:

Hände weg vun digitalen Kinderspielzeugen, e Lieserbréif vum Petra Stober

Die Abschaffung der Mutter

Agenda