Ce n'est pas dans l'intérêt des enfants, qu'un seul modèle soit encouragéVerplemperen se hir Zäit?

A kenger Zäit sinn d’Kanner esou wäit ewech vun der Realitéit opgewuess, wéi haut. Eis Technologie – déi vill Fortschrëtter bruecht huet, wann een se richteg benotzt – féiert eis Kanner an eng kënschtlech Welt, déi mam Alldag séier wéineg ze dinn huet. Verléieren si hir Zäit? Wat léieren se iwwerhaapt dobäi? Wéi fannen d’Kanner, sech erëm, wann se muer, hiert eegent Liewen mussen an d’Hand huelen? Duerch di vill virtuell « Informatiounen« , déi se opfänken, gëtt och hiert Gehier anescht programméiert.

An dat erklärt esou munches, firwat d’Kanner haut esou anescht sinn wéi fréier, firwat mer se oft bal net méi erëmkennen. Ass et schonn ze spéit? Wat solle mer dann de Kanner mat op de Wee ginn?

Sou hu mer 2 Bäitreeg, déi genee op de Punkt bréngen, firwat d’Kanner sech net méi gutt kënnen concentréieren, a firwat et wichteg ass, séier op d’Brems ze drécken.

  29.01.2018

Kanner ouni Virbild? vum Sarah Bock

5 raisons pour lesquelles les enfants d’aujourd’hui s’ennuient à l’école, n’ont pas de patience et ont peu de vrais amis vum Victoria Prooday

Liest och op der Victoria Prooday hirem Blog, den Artikel:

« La silencieuse tragédie affectant les enfants d’aujourd’hui (et ce qu’on peut faire) » 

D’« Association pour la vie naissante » sicht eng Assistante sociale bénévole

Agenda:

FAPEL: Seminar: « Anregungen für die Kleinsten »

Datum: den 03. Februar 2018 vun 9 – 13 Auer

Address: Maison de l’Orientation, Place de l’Etoile, Luxembourg

FAPEL: « Faites de vos enfants des champions de la vie »

Date: le 24.02.2018

Adresse: Maison de l’Orientation, Place de l’Etoile, Luxembourg

FAPEL: « Représentants des parents: droits et devoirs »

Atelier interactif parents et adolescents de 12 à 18 ans

Date: le 24.02.2018

Adresse: Maison de l’Orientation, Place de l’Etoile, Luxembourg

FAPEL: « Lernen macht Spass, oder?»

Datum: le 03.03.2018

Adresse: Maison de l’Orientation, Place de l’Etoile, Luxembourg

FAPEL: « Les clés de la communication avec nos ados »

Date: 10.03.2018

Adresse: Maison de l’Orientation, Place de l’Etoile, Luxembourg

FAPEL: « Kinder stärken und für das Leben stark machen»

Datum: 10.03.2018, zu Walfer

 

 Mir ënnerstëtzen och d’Petitioun:

Droit de l’enfant de terminer sa scolarité dans l’école fondamentale attribuée dès le départ-Recht fir d’Kand an där Primärschoul wou et ageschoult ginn ass bis zum Schluss ze bleiwen.

http://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/RoleDesPetitions?action=doPetitionDetail&id=1077

 

FAMILYLAB

STEP

3 0 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *