Dr Herbert Renz-Polster

Dr Herbert Renz-Polster

Gitt de Kanner, d’Kandheet erëm!

Net all Dag huet een d’Chance esou e Mënsch ze begéinen.

Vill vun eis haten di Chance, den Dr Herbert Renz-Polster, di lescht Woch zu Mamer, resp., zu Itzeg ze gesinn.

Den Auteur vum bekannte Buch « Die Kindheit ist unantastbar » hat am Kader vun der Ouverture vum « Mamerhaff » an och bei der « Initiative Liewensufank », eng Konferenz an 2 Workshops gehalen.

Trotzdem, dass en Pediater, groussen Wëssenschaftler ass, huet den Dr Herbert Renz-Polster an einfache Wierder gesot, wat him esou um Häerz läit: d’Kanner sinn all Genien, an mir sinn am Gaangen, di Genialitéit ze bloquéieren. Mir sinn ze vill hannert hinnen, aplaz hinnen Fräiraum ze loossen, dass se sech kënnen fräi developpéieren. Net fir näischt ass den Titel vun engem senge Bicher an och vum Workshop zu Itzeg gewiescht: « Born to be wild ».

E Kand ass opgeschloss fir alles. E Kand ass begeeschtert fir ze léieren. E Kand ass virwëtzeg.

Mä virun allem, brauch e Kand, wëllt e Kand Kommunikatioun.

Mä, di Kommunikatioun geet net mat jidderengem. Si ass fir e puer Leit geduecht, déi sech intensiv ëm et këmmeren, déi Leit, déi him äntweren, sech och wierklech fir et interesséieren.

Duerfir huet den Herbert Renz-Polster gesot, e Kand hätt keng Problemer mat de Sproochen – wéi mer vun der Situatioun vun de Sproochen geschwat hunn -. D’Relatioun muss do sinn, d’Vertrauen muss do sinn, d’Bezéiung muss do sinn, dat géigesäiteg Versteeste-mech (n.d.l.r. interessant ass Wuert!!) muss do sinn. An am Wuert Betreuung ass och Treue, dra verstoppt.

Wann d’Sprooch gefestegt ass, am beschten, d’Mammesprooch, dann huet d’Kand, et spéiderhinn méi einfach, fir Sproochen ze léieren.

Mir brauchen Kanner, déi staark sinn, Kanner, déi en zolitt Fundament hunn, fir spéiderhinn, am Liewen, eens ze ginn, wann et net ëmmer esou roseg verleeft. An douzou gehéiert och Phantasie, fir mat neien Situatiounen, eens ze ginn.

An do sot den Herbert Renz-Polster, eppes ganzs Wichteges: kuckt emol engem klenge Kand no, wann et eng Solutioun sicht, fir säi Problem ze léisen. « Steen op Steen », Schrack fir Schrack probéiert et selwer, d’Léisung ze fannen.

Sou léieren d’Kanner dann och enorm vill am Alldag, wa mer se abezéien, wa mer hinnen d’Méiglechkeet och ginn, an der Natur villes ze entdecken, wa mer se einfach fräi spille loossen. Di « grouss » Manager, déi d’Fërderprogrammer op d’Bee stellen, sinn jo och der Meenung, dass spillen, verlueren Zäit ass. Et ass awer just de Contraire. Spillen, di Erwuessen no maachen, selwer probéieren, selwer entdecken, Imaginatioun hunn, nei Spiller, erfannen : dat ass dat wat e Kand fërdert! An och als Erwuessener, net dauerend hannert hinne sinn an hinne soen, wéi si et dann elo solle « richteg » maachen. Et ass genee dat, wat si bloquéiert. Et mierkt een, wéi de Wëssenschaftler, de Pediater, eng grouss Freed huet, de Kanner no ze kucken an hir Phantasie bewonnert.

Si brauchen keng grouss Programmer, si brauchen Raum, si brauchen och Zäit. Well d’Léieren, ass am Fong eppes, wat iwwert dem Enseignement steet. Et mécht sech eigentlech vum selwen, wann d’Conditiounen vun der Bezéiung, vum Alldag, stëmmen.

« Entschleunigen » ass dem Herbert Renz-Polster säi Wuert. Mir liewen ze hektesch, mir loossen eis ni goen, mir fonktionnéieren dauernd.

An dat verlaange mer och vun de Kanner. Et ass eng ganz grouss Diskrepanz tëschent deem, wat di Erwuessener vun de Kanner verlaangen a wat d’Kanner sinn. Mir loossen hinnen net méi genuch Zäit! An dobäi misst hir Kandheet awer eng ganz aner sinn… Hunn se iwwerhaapt nach eng Kandheet?

Schliesslech ass dann d’Fro: « Wat wëlle mer? Wat ass eis am Wichtegsten? »

Mä, an der Gesellschaft a vun uewen erof, kréie mer vill Angscht gemaach, mir géifen eise Kanner et net richteg maachen.

Duerfir war et emol wichteg, dass esou e Mënsch, wéi den Dr Herbert Renz-Polster eis neess eng Kéier drop higewisen huet, dass eist Häerz och emol Recht huet an dass et fir eis, fir eis Kanner drëms geet, wéi mer eis spieren. Wann si sech gutt spieren, hu mer villes gewonnen, well do wou een sech gutt spiert, ass een och gutt mateneen. Well dat ass d‘Basis fir eng friddlech Gesellschaft.

Duerfir si mer all gefuerdert, di ganz Gesellschaft ass gefuerdert, dass all Kand an deenen beschten Conditiounen kann opwuessen, déi him am beschten passen. A wéi seet et de Jesper Juul, sou passend: « Die Kinderbetreuung ist zu wichtig, um sie allein den Politikern zu überlassen.« 

Isabelle Schmit-Mines

06.02.2017

Gëft fir d’Entwécklung vum Gehir, vum Sarah Bock

D’Analyse vum Prof. Dr. Claude Muller:

« Sprachbad für die Kleinsten: gefährlich oder nur naiv?« 

Den Herbert Renz-Polster féiert eis hannert d’Kulissen vun der Fréifërderung:

« Die Kindheit ist unantastbar »

Mamm doheem, en Interview mam Claudine

Agenda

14 1 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *