Déi éischt 1000 Deeg

Jo, lo hun mer den Congé Parental op deen anscheinend vill Elteren, déi wëllen oder mussen schaffen goen, gewaart hun.

Ech betounen „mussen“ well eis Regierung hinnen jo net den Choix léisst, wéi den Fernand Kartheiser et richteg betount huet. Duerch déi eesäiteg Ënnerstëtzung fir déi Familljen, wou béid Elterendeeler op d‘Aarbecht ginn, bleift villen, – wéi d‘Brigitte, et an hirem bewegenden « Appell un d‘Politiker » schreift,- soss näischt iwwreg, wéi hir Kanner, mat Tréinen an den Aen, an enger Crèche ofzeginn, wou 6 Bebeeëen, sech mussen een eenzegen Betreier deelen.

Et hängt ausserdeem nach vum gudden Wëllen vum Patron a vum Betrib of, ob jiddwereen lo deen vun Regierungssäit vill gelueften Congé Parental effektiv sou kritt, wéi dat virgesinn ass, an en et gären hätt.

A wéi ass et mat engem, deen ouni Schold virum Congé, arbeitslos ginn ass, oder enger Studentin, déi nach guer keng Aarbecht huet, an, an, an … Mir gesinn, do stinn nach vill ongeléissten Froen op.

Dovun ofgesinn, schreift den Claude Feyereisen a sengem Leitartikel (L.W., 17.10.2016), ganz richteg, datt de Leit och pekuniär Sand an d‘Aen gestreet gëtt, well vun dem versprachenen Betrag nach Steieren an Sozialabgaben ofginn, an eng Rei Leit, effektiv manner kréien wéi virdrun …

Oft ass d‘Liewen vun berufstätegen Elteren mat klenge Kanner een eenzegen Stress, an si stinn kuerz virum Kollaps, wéi et nach virun kuerzem, Lieserbréif vum Jutta Lux-Hennecke: « Kindererziehung im 21. Jahrhundert » beschriwwen gouf.

Mä, wéi et d‘Mme Françoise Hetto-Gaasch an der Chamber ganz richteg gesot huet, geet bei deem Ganzen wéineg Rieds vun deem klenge Mënsch, deen net ëm seng Meenung gefrot gëtt, an deen et wuel oder iwell muss erdroen, datt en den ganzen Dag hin an hir gestuppst gëtt.

Eng Mamm huet et an engem Gespréich op de Punkt bruecht, andeems se sot: „Et ass eng Frechheet ze behaapten, d’Elteren wiren net kapabel hir Kanner selwer ze erzéien an datt d‘Crèchen dofir besser wiren… Vu mengen 4 Kanner sinn der schon 3 op der Uni…“

Ausserdem fannen ech et absolut onsozial an diskriminéierend, datt schlussendlech nëmmen déi Kanner nach d‘Chance hunn, doheem erzunn ze ginn, denen hir Elteren genug verdéngen, oder déi sech alles versoen, well hir Kanner fir si déi absolut Prioritéit sinn.

Dobäi ass et een vun den Kannerrechter, wann nëmmen méiglech bei Papp a Mamm, an net an enger Crèche, opzewuessen.

Komesch, datt den Här Gilles Baum esou schwärmt, wéi schéin et ass Kanner ze hunn, an se ropwuessen ze gesinn an dann hëlleft, esou eng Antifamilljepolitik ze bedreiwen !!

Ech froen mech ob seng véier Kanner och an eng Betreiungsstruktur gaange sin …vun der Familljeministesch weess ech jiddenfalls dass dat net de Fall war.

Och d’Publizitéit fir dat neit Gesetz vum Congé Parental, an den Propagandafilm vun der Mme Cahen, deen de Leit sollt hir Politik schmackhaft man, weist glécklech Familljen, mat meeschtens Kanner, déi e gut Stéck méi al sinn, wéi 15 Méint, also deen denkbar maximalen Zäitraum wou e Kand bei sengen Elteren bleiwen kann, an dat nach nëmmen, wann:

1. d‘Elteren den Congé iwwerhaapt kréien, an

2. d‘Mamm gläich nom Congé de Maternité hallefsdags schaffe geet, fir sech mam Papp bei der Erzéiung vun de Kanner ofzeléisen.

Dobäi hunn ech an der Läscht, schonn e puermol héieren, datt d‘Wëssenschaftler, an besonnesch d‘Kannerpsychologen an d‘Psychiater ëmmer méi op d‘Wichtegkeet vun den éischten 1000 Deeg d.h. der Schwangerschaft an dénen 2 éischten Joeren pochen, déi d’Basis fir eng gesond Entwécklung léen.

Mä bei eiser Gambia-Regierung schéngen se do leider op daaf Oueren ze stoussen !

Marie-Andrée Faber

17.10.2016

0 0 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *