Wéi gesäit d'Zukunft vun de Kanner aus?

(On)Zefriddenheet – an den Impakt op d’Schoul

De Quartier an deem ech Schoul halen, huet sech an deene leschten 15 Joren zimlech verännert. Verännerung bréngt u sech ëmmer Positives an Negatives mat sech. Wann ech elo d’Entwécklung vun de Kanner kucken, déi sech di lescht Joeren lues awer sécher duerchgesat huet, muss ech awer soen, dass (leider) villes sech zum Negativen entwéckelt huet.

An der Zäit hate mir vill méi grouss Klassen, mä villes war méi einfach. Vun 20 Kanner sinn der villäit 4 oder 5 an eng Maison-relais oder Crèche gaangen. Haut ginn der vun 15 nach 2 heem. Dat bréngt souwuel fir d’Kanner wéi och fir den Enseignant Schwieregkeeten mat sech. Den Enseignant huet oft keen Uspriechpartner méi, wann en mol eppes wëll un d’Elteren weiderginn. Oft konnt een der Mamm/Papp virum Heemwee, einfach mol nach eng Fro stellen oder eppes erzielen, wat an der Schoul lass war. Dat ass elo, 15 Joer méi spéit guer net méi méiglech. Bon, dat ass den Enseignant, een Erwuessenen, deen sech iergendwelch Strategiën iwwerluet huet fir domat ëmzegoen…

Ganz anescht gesäit dat awer bei engem 4-jähregen Kand aus. Vill Kanner (souzesoen 90% oder méi) kommen Moies um 8 an d’Schoul, ginn um 12 an d’MR oder Crèche, kommen um 14 nees an d’Schoul an um 16 dann nees an MR/Crèche… bis Owes um 18/19, d’Elteren, d’Kanner sichen kommen. Dënschdes oder Donneschdes Mëttes geet et oft nach an ee Sport/Musék/… Dotëschend MUSS d’MR/Crèche de Kanner och nach Aktivitéiten ubidden, well d’Personal soss virgehäit kritt, si géifen näischt maachen mat de Kanner. D’Fro déi sech awer stellt ass : wéini, an deem Dagesoflaf, dierf d’Kand dann mol näischt maachen oder sech entspanen, langweilen, …? D’Konsequenz dovunner ass, dass d’Kanner midd sinn, iwwerfuerdert, ausgepowert, … Oft héiert een Remarken wéi “Haut kréien d’Kanner alles gebueden an mussen näischt méi selwer man”. Jo deels stëmmt dat och, MÄ dat Wichtegst kréien d’Kanner net méi: ZÄIT. Zäit fir Rou, Zäit fir Opmierksamkeet, Zäit fir Léift, Zäit fir ze spillen, Zäit fir ze raschten.

Dobäi kënnt, dass vill Kanner haut an net ëmmer einfachen Familljenkonstellatiounen opwuessen….Trennungen, Patchworkfamillen, 2 Familljen, 2 Doheemen, 2 Mammen oder 2 Pappen, eng Woch hei an eng Woch do liewen… dat alles zesummen kritt ee Kand vu 4 Joer net gutt verdaut an gëtt onzefridden. An lo kommen mer op de Punkt.

Wat huet dës Onzefriddenheet mat der Schoul ze dinn? Ma alles! Een onzefriddent Kand huet keng Loscht op sozial Kontakter (kann opfälleg am Ëmgang mat sengen Matschüler ginn), huet keng Loscht ze léieren, an huet och d’Fähegkeet net méi, opzepassen, nozelauschteren, sech matzedeelen an all déi nei Léierstoffer opzehuelen. De Kapp an de Geescht si voll mat ganz villen aneren Saachen. En onzefriddent Kand :

  • Huet Schwieregkeeten am Grupp ze fonctionnéieren

  • Ass emotional iwwerfuerdert a ka keng intrinsech* Motivatioun matbréngen

  • Huet net d’Fähegkeet, Léierstoffer opzehuelen an ze speicheren

  • Kann keng Konzentratioun oprecht erhalen

Wëlle mer dat Ganzt méi positiv ausleeën, kënne mer och folgendes soen : Een zefriddent Kand kënnt gär an d’Schoul (Motivatioun), ass offen fir sozial Kontakter (déi och rëm vun Wichtegkeet sinn an Léierprozesser), kann sech altersgerecht konzentréiren, lauschtert no a kann nei Léierstoffer ofspeicheren an ëmsetzen… dëst Kand freet sech fir Heem ze goen an seng Saachen, déi et geléiert huet ze erzielen an doriwwer ze diskutéiren, ze reflektéieren. Emotional Stabilitéit, sozial Offenheet, Motivatioun a Konzentratioun sinn Grondviraussetzungen fir d’Léieren. Verschidde Saachen muss d’Schoul de Kanner als Kader ubidden, dat steet ausser Fro, mä wann d’Grondbedürfnisser bei engem Kand net gestëllt sinn (Léift/Opmierksamkeet vun der Bezugspersoun, gudde Schlof an eegesond Gläichgewiicht tëschent Aktivitéiten ubidden an zur Rou kommen) dann gëtt ee Kand/Mënsch onzefridden a schalt of, kann depressiv oder einfach passiv ginn.

Mir Erwuessener mussen eis Ufuerderungen un d’Kanner onbedingt kritesch iwwerdenken an eis d’Fro stellen, ob mir no sou engem Dagesoflaf zefridden an ausgeglach sinn an eis dann och froen, wéi eisen Dagesoflaf idealerweis géif ausgesinn… an eis dann awer och froen, firwat mir dat vun de Kanner verlaangen.

Villäit fanne mer jo awer een anere Wee fir eis Famill, och wann een doduerch muss op aneren Plazen zeréckstiechen. Vill Leit awer kënnen net anescht an mussen sech fir dëse Wee entscheeden. An do ass eis Regierung gefrot. Et kann net sou weidergoen. Et ka keen eis erzielen, dass dat gutt ass, fir d’Entwécklung vum Kand oder vum Mënsch allgemeng.

Mir mussen aner Weeër fannen. Just een zefriddent Kand gëtt een zefriddenen Erwuessenen… wat an eiser Zäit jo ëmmer méi vun Bedeitung gëtt.

Isabelle, Léierin

* intrinsesch Motivatioun ass déi, déi vum Kand selwer (also vu bannen) kënnt an op déi den Enseignant zwar zeréckgräifen kann, mä soss keen Afloss drop huet;

am Géigesaz zur extrinsescher Motivatioun, déi vu baussen un d’Kand bruet ka ginn (z.B. duerch luewen, Belounungen, Spiller,…). Wann d’Kand emotional zou ass (duerch Iwwerfuerderung vun dauernd wiesselnden Bezugspersounen, Middegkeet, Verlaangeren, Drock) ka keng Motivatioun vu bannen entstoen beim Kand. D’Denken an d’Fillen sinn ze vill mam Recht beschäftegt.

(10.10.2016)

4 0 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *