Den Opruff vun enger Erzéierin

Ech hat am November, d’lescht Joer, anonym e Lieserbréif op RTL erausginn, deen nawell vill Kommentare kritt huet: « Wat di mir eise Kanner un….?« , hunn ech him als Titel ginn. An genau dat froen sech vill Leit, wéi ech aus den Kommentaren erausgelies hunn. Elteren, Léierpersonal, Erzéier….. ganz vill Leit fannen, dass mir um falsche Wee sinn.

Mir mussen iwwerleeën, ier mir Kanner kréien: Wat heescht dat? Kann a well ech op sou vill verzichten fir mengem Kand dat ze ginn wat hatt brauch?

Sinn ech bereet fir eng Zäit méi kuerz ze trieden, souwuel finanziell wéi och materiell an zäitlech?

Et ännert sech alles, wann e klengt Këndchen op d’Welt kënnt.

Et geet net gutt aus, wann een direkt no 2-3 Méint säi Kand de ganzen Dag placéiert an dann och nach Owes, de Week-end an och an de Vakanzen all dat wëll weider erliewen, wat een virdrun hat. Dat ass fatal fir eis Kanner.

Ech schaffe selwer an enger Maison Relais an hunn do all Dag mat ville Kanner ze dinn, déi net méi dat kréien, wat si brauchen. Dorop reagéieren dës Kanner: permanent Kläppereien an Aggressiounen. Ouni Ursaach gëtt op aner Kanner ageschloen. Mä dat ass net ouni Ursaach, just kënnen di aner Kanner net dofir. Allerdings och net déi Kanner, déi sou verhalensopfälleg sinn. Si weisen eis just dass si onglécklech sinn…..

Kanner, di nach en Doheem hunn, wou si dat kréien wat si brauchen, falen immens op. Mir staunen heiansdo wat e Kand mat 3-4 Joer schon alles kann a weess. A wat parallel feelt, bei ville Kanner.

Ech kéint lo hei e Roman iwwert dat Thema schreiwen. Och iwwert d’Konditiounen ënnert deenen d’Kanner an de Maison Relais’en versuergt ginn. An iwwert d’Konditiounen ënnert deenen d’Personal schaffe muss.

« Héich Critèren« , sou gëtt an de Medien gesot…. nee, ech mengen heiansdo si giffen vun eppes ganz aneschters schwätzen, ech wier am falsche Film.

Ech héieren a liesen an der Lescht des öfteren dat Wuert: « Massenoffärdegungsanstalten« , ma ech kann deenen, déi dat Wuert benotzen, net onrecht gin.

Ech héieren och scho vu Kanner déi an der Mëttesstonn léiwer giffen an der Schoul bleiwen wéi an d’Maison Relais ze goen. An der Schoul ass et méi roueg…… Frot mol d’Kanner, am léifsten giffen si no der Schoul heemgoen.

Ech weess och, dass et haut net sou einfach ass, dass ouni weideres een Elterendeel doheem bleiwen kann. Mä als Elteren huet een, di verdammten Pflicht, seng Kanner uerdentlech an d’Liewen eranzebegleeden.

Wann also lo Elteren d’Wiel treffen, e puer Joer oder och méi, materiell a finanziell méi kuerz ze trieden, een Elterendeel hallef oder ganz ophält mat schaffen, da sollen déi Leit net gestrooft gin.

Et gëtt vill Geld an d’Betreiungsstrukturen gestach, enorm vill.

Firwat, ech verstinn einfach net firwat, net och eppes ka gemaach ginn, wann ee selwer säi Kand wëll versuergen an opzéien. Wéinstens Cotisatioun fir d’Pensiounskees kéint een bezuelt kréien.

Et geet do haaptsächlech dorëms, dass och déi Familljen ënnerstëtzt solle ginn, an zwar sou vill wéi et och de Fall ass, wann ee säi Kand friemversuergt kritt. Ech giff dat nëmme gerecht fannen.

 

J.G.

07.03.2016

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *