maman et filleWou bleiwen dann eis Rechter?

Virun e puer Deeg hat ech mat enger jonker Mamm geschwat, déi mer sot: « Wann een net dran ass, kann een sech et net virstellen. Dat eent Kand kräischt, wëll et gefall ass, dat anert ass da grad an deem Moment hongereg, dat eent wëllt spillen, dat anert wëllt op den Aarm, an all Dag gesinn ech, wéi se eis Elteren brauchen. E grousse Koup Wäsch hunn ech all Dag, d’Kanner musse propper sinn, gebuet ginn, ech wëll hinnen uerdentlech z’iesse ginn, a keng Fertigkost, asw. An dat soll een dann, mat 2, 3 Kanner esou niewelaanscht maachen? »

Dann kritt esou eng jonk Mamm vun uewen erof ze verstoen, si géif näischt schaffen!

«D’DP mécht eng Politik fir deene Leit d’Liewen méi einfach ze maachen, déi all Moies opstinn fir schaffen ze goen», sot Familljeministesch Corinne Cahen um Neijooschpatt vun der DP.

Ass d’Aarbecht vun där jonker Mamm näischt Wäert? Ass si näischt Wäert? Verdéngen déi Mammen keng Unerkennung? Maachen si näischt fir d’Gesellschaft?

Eng Famill ze grënnen, ass eng grouss Verantwortung, an schonn eleng duerfir mussen d’Elteren d’Moyene zur Verfügung gestallt kréien fir hir Verantwortung an hirem Sënn kënnen z’iwwerhuelen.

An der « Déclaration universelle des droits de l’homme » steet:

Article 16:« La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. »

Et kann net sinn, dass si vun uewen erof gesot kréien, wéi si hiert Familljeliewen ze gestalten hunn. Dozou gehéieren och finanziell Moyene, wann d’Kanner ganz kleng sinn.

All Mamm wëllt fir hiert Kand dat Bescht“, sou sot et och d’Madame Cahen eng Kéier op RTL. Wat eng Contradictioun, wann ee bedengt, dass nëmmen di eng Mammen, déi eraus schaffen ginn unerkannt ginn, a finanziell Ënnerstëtzung kréien an di aner sinn et net Wäert, dass een vun hinnen schwätzt. (Mir schwätzen hei vun der Mamm, mä natierlech gëllt dat och fir e Papp).

Article 25:« La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. »

Esou wéi eis sougenannten « Familljepolitik »ausgesäit, kann een weder vun « protection » nach vun « aide et assistance spéciales » schwätzen. Obwuel Lëtzebuerg och eng Kéier déi Conventioun ënnerschriwwen hat…

Eng Familljepolitik, wou d’Elteren nach just an ee Modell gedrängt ginn – kann een do nach vun Familljepolitik schwätzen?

Natierlech, wann d’Elteren allen zwee frou sinn mat hirem Beruff, an hir Famill equilibréiert ass, ass et jo gutt wann se gehollef kréien.

Mä ze behaapten, d’Politik géif nëmmen hinnen d’Liewen méi einfach maachen, ass e staarkt Stéck.

Et entsteet eng 2-Klassegesellschaft, eng Gesellschaft wou nëmmen déi unerkannt ginn, déi dobaussen sinn. Eng Gesellschaft, déi d’Aarbecht, den Engagement vun den Elteren erniddregt.

An deenen éischten Joeren, wou et sech opbaut, wou d’Fundament vun senger Personalitéit geschafe gëtt, muss all Kand, deen optimale Kader kréien. A wat fir dat eent Kand gutt ass, ass et net onbedéngt fir dat anert. Wou bleift d’Gerechtegkeet wann nëmmen déi eng Elteren ënnerstëtzt ginn, an di aner net? Kënne mer do nach vun Demokratie schwätzen?

Article 26 :« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »

Do ass keng Diskriminatioun virgesinn. Do ass virgesinn, dass all Elteren an hirer Tâche ënnerstëtzt ginn.

Isabelle Schmit-Mines

25.01.2016

Liest och eis nei Beiträg:

Homo economicus vum Marco Stors

Hausaufgaben: hilflos überfordert, vum Marie-Andrée Faber

Mir ënnerstëtzen d’Petitioun, «Chèque Service: suppression de l’inégalité de la contribution du ministère en fonction de la solution de la garde», fir d’Dagesmammen.

http://www.chd.lu/wps/portal/public/PetitionDetail?action=doPetitionDetail&id=615

Mir gesinn och nees hei: d’Elteren sollen de Choix behalen!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

2 thoughts on “Wou bleiwen dann eis Rechter?

 • 27 janvier 2016 à 4 h 59 min
  Permalink

  Et as wichteg dass Mammen kënnen doheem bleiwen fir Kanner ze erzéien. Et ass traureg, dass Kanner mussen an Crèchen opwuessen well de Staat, d’Elteren soss net ënnerstëtzt.

  Répondre
 • 28 août 2016 à 16 h 21 min
  Permalink

  Kee Geld vun der Welt ersetzt d’Mamm (kann och de Papp sinn). Déi Kanner, di doheem gezillt ginn, hunn ee stabilt Fundament (an deenen allermeeschte Fäll), a baal ëmmer en ausgeglachend Wiesen.

  Répondre