Francy Havé,  Papp vun zwee Kanner, President vun der Äerenzdaller Elterevereenegung, an Member vum Comité vun der Fapel.

Francy Havé,
Papp vun zwee Kanner, President vun der Äerenzdaller Elterevereenegung, an Member vum Comité vun der Fapel.

Teleaarbecht, travail à temps partiel, asw…: dat sinn déi ideal Méiglechkeeten fir och wierklech Famill a Beruff mateneen ze verbannen. 

An d’Virdeeler kënnen och fir de Patron do sinn.

Dem Francy Havé säin Témoignage:

 

« Mir hunn d’Chance, dass meng Fra kann Teleaarbecht maachen. Si ass vun Beruff Sekretärin. Wéi mir d’Kanner kruten, wollt meng Fra ophalen mat schaffen. Well hiren Patron an Chef (e Grupp vun Dokteren aus engem groussen Stater Spidol) ower net wollten op si verzichten, hunn si hir Teleaarbecht ugebueden.

Dat funktionéiert esou, dass si hei heem en Laptop mat Drucker huet, wou si d’Facturen kann eraus drécken an dann verschéckt. Fir Reklamatiounen huet si en Dingschthandy op dem si zu ofgemaachten Zäiten an munch mol och driwwer, – vun heiheem ass dat jo méiglech -, ze erreechen ass. Eemol an der Woch, Méindes, geet si an d’Spidol schaffen, fir Karteikaarten ze klasséieren, Extraiten vun den Banken, an aner Klëngechkeeten, déi si net vun heiheem kann maachen, ze erleedegen. Dobäi hëlleft en Memorystick hir Backupen ze maachen. Iwwer d’Stonnen déi si heiheem schafft, féiert si Buch an mellt déi op eng Fiduciaire.

Et kann een sech d’Fro zum Fuddelen stellen, an dësem Fall ass et einfach. Well si Facturatioun mécht, géif hiren Patron schnell mierken wann keen Geld méi eran kéim. Mee och mat Logfilen huet een haut vill Kontrollméiglechkeeten.

Dësen Modell kéint een menger Meenung no vill méi ausbauen, besonnesch am Déngschtleeschtungssecteur. Guer net ze schwätzen vun den finanziellen Virdeeler fir den Patron, enger Rëtsch manner Autoen op den Stroossen all Dag an, … »

Francy Havé

23.02.2015

0 0 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *