Sprachbad für die Kleinsten : gefährlich oder nur naiv ?

Eine Analyse von Prof. Dr Claude P. Muller, erschienen im Luxemburger Wort, 31. Dezember 2016.

Prof.  Dr Claude P.  Muller leitet das Institut für Immunologie am « Luxembourg Institute of Health« 

 

View Fullscreen

2 pensées sur “Sprachbad für die Kleinsten”

  1. Mat ganz villen Elementer sinn ech mat der aktueller Familljenpolitik net averstanen. De Punkt vun dem Plurilingualismus fannen ech awer un sech net esou schlecht. Et geet jo awer net drëms, e pousséiert Léieren vun enger anerer Sprooch, mä nëmmen ëm d’Familiariséieren mat aneren Lauter. Dat kann jo awer och flott sinn fir d’Kanner, wann si Elementer vun aneren Sproochen matkréien. Si sollen déi jo an där Phase net léieren, mä just e Gehéier dofir kréien, sou dat si spéider méi einfach Sproochen léieren.
    Wann ech den Artikel liesen, hunn ech d’Impressioun datt et dem Auteur méi dorëms geet, datt he fäert, datt déi aktuell Alphabetisatioun a Fro gestallt wäert ginn, datt d’Franséischt méi d’Iwwerhand zu Lëtzebuerg wärt kréien am Géigensaz vum Däitschen…
    Positiv, fannen ech, datt d’Kanner méi Raum sollen kréien fir sech sproochlech auszedrécken. An datt dofir den Effektiv vun de Gruppen an der Crèche domadder soll erofgesaat ginn.

    1. Ech fannen perséinlech all sproch dei een mei kennt eng Bereicherung an och flott wann een sech mat mei Leid kann verstännegen, di net lëtzebuergesch kennen
      Vir mech ass daat eng Bereicherung an d Kanner hun dovunner och eppes och vir hiert speidert beruffsliiewwen

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *