Di eng méi Wäert wéi di aner?

Wann d’Schoulbicher am Lycée fir dës Rentrée gratis sinn, wann de Staat d’Honorairen vun den Dokteren fir d’Kanner iwwerhëllt, ass dat eng Entlaaschtung fir d’Elteren.

Wann Elteren fir hir Kanner 20 Stonnen d’Woch Friembetreiung zegutt hunn, hëlleft et och deenen, déi musse schaffen oder wëlle schaffen.

Wann di frëschgebacken Pappen, elo 10 Deeg Congé zegutt hunn, ass dat sécherlech eng freedeg Nouvelle.

Wann et heescht, dass et, « däitlech méi fir d’Famill », gëtt, versteet een, normalerweis, dass de Staat, all Famill, entgéint kënnt. Awer, wann ee genau analyséiert, ass dat net de Fall. « Däitlech méi », ass nëmmen bedéngt richteg.

De Congé parental, ass net an alle Fäll « däitlech méi« .

Vun der Betreiung guer net ze schwätzen, well der Regierung ass nëmmen d’Friembetreiung eppes Wäert. Déi Elteren, déi sech eng Auszäit wëllen huelen, fir bei hire klenge Kanner ze sinn, déi Elteren, déi sech dem individuelle Rhythmus vun hirem Këndchen wëllen upassen – déi Elteren bleiwen op der Streck.

D’Kanner sinn fir d’éischt am Gefill, d’Kanner liewen an hiren Emotiounen, an et sinn déi Emotiounen, déi eng enorm Influenz op dee Mënsch hunn, deen se spéiderhinn ginn – an do mussen dach all d’Elteren e Wuert kënnen matschwätzen.

Dramatesch ass dat ganzt, well d’Regierung eppes wëll duerchsetzen, an net domadde rechent, dass et ëm Kanner geet, Kanner, déi vun hiren éischten Erliefnisser, hiert ganzt Liewen geprägt sinn. Wat an der klenger Kandheet geschiitt ass net méi réckgängeg ze maachen. A firwat eppes per force duerchsetzen, wou mer d’Konsequenzen nach guer net erfuerscht hunn?

« Si sinn dach dat Wäertvollst wat mer hunn » hat eng jonk Mamm eng Kéier op dësem Site gesot.

A fir dat Wäertvollst ze schützen, ginn d’Elteren net gefrot?

Wann eis Regierung wierklech « däitlech méi fir d’Famill » wéilt maachen a wierklech wéilt staark Kanner hunn, wéi si et ëmmer nees betount, dann hätt se sech auserneen gesat mat Pediatren wéi den Dr Karl Heinz Brisch oder den Dr Herbert Renz-Polster. Da wéisst se, dass, fir staark Kanner ze kréien emol eng staark Basis muss fir d’Kand do sinn. Eng staark Basis, déi d’Kand duerch seng Relatioun mat enger oder zwou Bezugspersounen, déi all Dag fir et do sinn, an an déi et Vertrauen huet. D’Zäit ass e wichtege Facteur an der klenger Kandheet, an all Kand ass net zur selwechter Zäit prett fir vun senger Mamm, sengem Papp getrennt ze sinn.

Et ass net all Kand gemaach, fir sech an engem Groupe ze entfalen. Well wat heecht dat: « Eng individuell Fërderung vun all Kand suergt fir däitlech méi Qualitéit an der Kannerbetreiung an an der Schoul ». Wat fir eng Fërderung mécht een dann, wann d’Kand kräischt, well et verlaaangert oder sech einfach net wuel fillt an deem Groupe?

Wat heescht Fréiferdërung: dass e Kand nëmmen an enger Friembetreiung gefërdert gëtt, an ni doheem? Dass d’Elteren all net wëssen, wat mat engem Kand ufänken?

Ass dat net och Gewalt géint d’Fra, géint d’Mamm, wann se hiert klengt Kand, wat seng Mamm esou néideg brauch, muss ze fréi fortginn, well se soss net iwwer d’Ronne kënnt? Huet si net doduerger « daïtlech méi » Stress, well si et psychologesch a physesch net packt, Famill a Beruff, ënner een Hutt ze bréngen? Dorunner misst och emol geduecht ginn, wann mer esou oft vun der Gewalt géint Fraen schwätzen. Et ass net nëmmen di physech Gewalt, déi eis zerstéiert..

Wa mer staark Kanner wëllen hunn, dann wär et un der Zäit, ëmzedenken, an:

– den Elteren, d’Méiglechkeet ginn selwer ze decidéieren an all Choix gerecht z’ënnerstëtzen;

– den travail à mi-temps fërderen, fir déi di wëllen am Beruff bleiwen, an sech esou nach genuch Zäit fir hir Famill ze huelen;

– de Patronen mat sozial Entlaaschtungen entgéint kommen, wann si Mammen bei sech schaffen hunn, déi hallef Deeg schaffen: schaaft och Aarbechtsplazen.

Famill ënnerstëtzen: jo – mä dann, all Famill, wann ech gelifft!

Isabelle Schmit-Mines

13.08.2018

Famill.lu“ mécht elo eng kleng Vakanz, mä eis FB Säit Méi Elteren, manner Staat, ass nach ëmmer aktiv.

Eng schéin Vakanz un iech all a genéisst di Zäit mat äre Kanner, mat ärem Partner, mat all deene Mënschen, déi iech eppes bedeiten.

Agenda

 

Famill.lu an Méi Elteren, manner Staat : dat selwecht Engagement fir d’Wuel vun de Kanner an d’Wuel vun den Elteren

Famill.lu: All Dag, Är Commentairen, all Méindes nei Artikelen

 Liens utiles :

Initiativ Liewensufank: www.liewensufank.lu

Association pour la vie naissante: http://www.vienaissante.lu/

FAPEL: http://www.fapel.lu/

(dës Lëscht kann gären completéiert ginn, sot eis Bescheed).

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

258 thoughts on “Di eng méi Wäert wéi di aner?

 • 14 novembre 2016 à 12 h 03 min
  Permalink

  Déi Fra schléit eng ganz flott Methode fiir, wéi d’Kanner méi motivéiert a méi effektiv léieren. Liest d’Buch, et ass derwäert!

  Répondre
 • 16 novembre 2016 à 11 h 29 min
  Permalink

  Ech fannen et einfach en Hohn, all Dag liest oder gesäit een nei Etuden, Berichter vun Fuerscher etc, …aaner Länner änneren hire Familljemodell, fir datt d’Kanner nëmmen kennen doheem betreit ginn. Waat mécht eis Regierung: komplett de Géigendeel, Kanner sollen, (oder mussen) geschwënn vun Friemen betreit ginn,…..fir datt Mamm a Papp schaffen. A firwat? Fir de Wuesstum vum Land ze finanzéieren. Um Bockel vun de Generatiounen déi no eis kommen. Wonnerbar!!! Dann brauche mer keng Kanner, wann mer se nit méi gesinn! Komme mer sou lues fir, weé beim Momo, all Freed, all Farwen, all Laachen vun eise Kanner solle mer nit méi matkréien. Alles gëtt gro?! Eist Ländchen fänkt un bizarre ze ginn!!! Wéi wär et dann wann eis Politiker bessi besser géingen matt de Suen haushalten, bessi manner verdingen, an wann jidderen bessi verzicht fir datt mer rëm glécklech Kanner hunn, déi doheem sinn? Oder si glécklech Kanner an Familljen näischt méi Wäert well se kee Profit bréngen? Aaremt Lëtzebuerg!?

  Répondre
 • 20 novembre 2016 à 17 h 32 min
  Permalink

  Sinn och bei menge Kanner heiheem bliwwen an, jo, muss een méi lues machen, mä dat war et mir Wäert. Et muss een net alles hunn, et soll een mat dem zefridden sinn, wat een huet, mä et dréit sech bei ganz ville Leit alles ëm Suen ….

  Répondre
 • 30 novembre 2016 à 13 h 49 min
  Permalink

  Si huelen de Kanner hir Kandheet ewech.

  Répondre
 • 6 décembre 2016 à 18 h 10 min
  Permalink

  Ech verfollegen Är Méi, bleift drun. Weiderhin vill Kraaft an hoffentlech Erfolleg wënschen ech iech.

  Répondre
 • 7 décembre 2016 à 11 h 43 min
  Permalink

  Ech fannen et ëmmer schlëmm, datt iergendeen aneren fir eis Kanner decidéiert. Firwat freet keen déi Butzen eng Kéier selwer? Wéi se sech fillen, wann se vun engem Friemen betreit gin, an och nach eng friem Sprooch mussen léieren. Et gëtt ëmmer fir eis Kanner decidéiert, an iwwert hire Kapp ewech, Decisiounen geholl, wou kee weess wéi se sech op d’Kanner auswierken!

  Répondre
 • 7 décembre 2016 à 15 h 31 min
  Permalink

  D’Lehrergewerkschaft warnt och virdrun, an der Spillschoul, virun « liichtfankegen Experimenter » an der Spillschoul, déi d’Kanner onnéideg duercherneen bréngen kënnten, an riskéieren Auswierkungen op deen spéideren Sproochenerwerb ze hunn. Lëtzebuergesch soll als gemeinsam Sprooch geléiert gin.

  Répondre
 • 13 décembre 2016 à 13 h 22 min
  Permalink

  « Gestörte Bindung beeinträchtigt auch leider das Erlernen der Sprache und damit später das Lesen und Schreiben » (aus dem Buch: « Kinder brauchen Mütter » vum Hanne K. Götze)

  Répondre
 • 13 décembre 2016 à 18 h 47 min
  Permalink

  Ech fannen et ganz schlëmm, wat haut vun eisen klengen Kanner verlangt gëtt. Si mussen schon kleng Erwuessener sinn an däerfen net méi Kand sinn an dat gëtt dann vun der Politik virdiktéiert an gutt geheescht. Ganz schrecklech sou eppes. Waart emol nach e puer Joer, dann gesitt Där wat Där dovunner hutt !

  Répondre
 • 20 décembre 2016 à 18 h 58 min
  Permalink

  Wënschen Iech, Isabelle, och schéin Feierdeeg, an Merci datt et Famill.lu an « Méi Elteren, manner Staat » gëtt. Eng Säit, extra fir Familjen, an wou een och nach verstaan gëtt. An wou een mateneen diskutéieren kann, an sech austauschen. Weider sou fir 2017! An all de Familjen, Mammen, Pappen an Kanner wonnerschéin Chrëschtdeeg!

  Répondre
 • 3 janvier 2017 à 12 h 15 min
  Permalink

  Wann een d’Buch liest, kann een sech effektiv d’Fro stellen, op mer net schonn um Wee sinn, deen d’DDR deemols ageschloen hat. Et schielt sech wierklech lues a lues eraus, dass dat um Kommen ass. Mat all de Konsequenzen. D’Politiker, di Responabel sollen dat Buch liesen fir sech e Bild ze maachen, wat op eis Gesellschaft duerkënnt wann dëse Wee vun der Friembetreiung esou konsequent duerchgefouert gëtt. Et ass weder schéin fir d’Kanner, nach fir d’Mammen, nach fir d’Pappen. An an e puer Joer gesi mer dann, wat aus Kanner ginn ass, déi dat Essentiellt, wat e Kand brauch, net kritt hunn.

  Répondre
 • 4 janvier 2017 à 12 h 53 min
  Permalink

  Dat Buch do, missten mer dann alleguer als Mammen, déi doheem sinn ënnerschreiwen. An et ganz offiziell, deene Leit iwwerreechen, déi eis « wonnerbar » Familljepolitik maachen!

  Répondre
 • 6 janvier 2017 à 16 h 56 min
  Permalink

  Ee Kand brauch ëmmer een doheem, och nach als Jugendlechen sinn si frou, wann een doheem ass, wan si aus der Schoul kommen, och si erzielen nach gär direkt no der Schoul wéi hieren Schouldag war, oder Erliefnisser mat hieren Kollegen. Ze mengen, et géif duer goen, een Kand no der Maison Relais just nach an d’Bett ze bréngen an den Weekend « High life » mat 100 Aktivitéiten ze hunn oder all materiell Saachen ze kaafen, dat stëmmt menger Erfahrung no nit. Dat gëtt och kengem Kand gerecht. Dat gesinn an héieren ech all Dag, dass vill Kanner mat hirer Situatioun nit zefridden sinn. Vill Kanner oder Jugendlecher, déi 2 schaffend Elterendeeler hunn, sinn onglécklech dass keen doheem ass, wann si aus der Schoul kommen an si den ganzen Dag eleng doheem sinn. Doriwwer sollten sech och mol vill Leit Gedanken man.

  Répondre
 • 23 janvier 2017 à 9 h 36 min
  Permalink

  Zu der Reforme vum Congé parental:
  D’Réforme vum Congé parental gesäit jo no baussen wierklech ganz flott aus. D’Flexibilitéit ass jo ganz sécher e Pluspunkt. Finanziell schéngt en jo och méi attraktiv ze sinn AWER AWER AWER nëmmen fir déi Mammen oder Pappen, déi virum Congé parental à plein-temps geschafft hunn!!! An dovunner schwätzt keen! Huet en dat Joer virdrun schon à temps-partiel geschafft, huet en net de vollen Montant zegutt (sou wéi et soss eben eng prime war wou jiddfereen d’Recht drop hat). Dat mécht, datt sech eng Partie Elteren also guer keen Congé parental méi kënnen leeschten!!!
  Main eegent Bespill wier: Virun méngem Congé hat ech e mi-temps geschafft. Während méngem Congé parental krut ech déi Prime vun 1.778,31€. Mat Prêt an allgemeng fixen Ausgaben war dat enk an während däer Zäit hunn mir als Famill schon op sou munches missten verzichten (wéi sou vill Familljen bei engem Congé parental). Duerno sinn ech mat engem mi-temps zeréck schaffe gaangen. Géif ech dann bei engem weideren Kand ërëm e Congé parental wëllen ufroen, géif ech net emol 1.200€ eraus kréien Dat géif definitif net duer goen!!! Also hätt ech do mol guer keen Choix méi an kéint do mol guer keen Congé parental méi ufroen! An ech hunn studéiert an un sech nach e soi-disant « gudde » Salaire mat engem mi-temps. An eng Mamm oder e Papp, déi à temps-partiel schaffen (als Choix oder och net als Choix!), déi kënnen sech dat jo schon guer net méi leeschten!!! Firwaat gëtt een « bestrooft » wann een à temps-partiel schafft? Firwat ass dem engen säin Congé parental 3.200€ wäert an engem aneren säin 1.900€ (wann en virdrun plein-temps geschafft huet)? Dës Reforme ass sozial NET gerecht. Traureg, an erschreckend zugläich…

  Répondre
 • 24 janvier 2017 à 11 h 10 min
  Permalink

  Ass et dat, wat en se eng Kéier soten: Däitlech méi!? Abee jo! Mir ginn schéin bei d’Lisette gelooss. An d’Leit, dobaussen, déi net matrechnen, mengen wierklech, et wär däitlch méi. Eng schéin Regierung ass dat. Si kënnen sech net virstellen, wéi et bei de Leit ausgesäit, wat se brauchen. Et geet hinnen net ëm d’Wuel vun de Bierger. Et gëtt Zäit, dass d’Wahlen kommen.

  Répondre
 • 4 février 2017 à 18 h 29 min
  Permalink

  42 Joer wor ech « Spillschoulsjoffer », a gär.
  Dëst Joer, well d’Kanner mir gefeelt hunn, hunn ech ugefang, e bësschen während menger Pensioun ersetzen ze goen. Wat ech elo do erliewen, ass grausam.
  Kee Wonner, dass de Niveau vun eise Kanner erofgeet, si sinn esou verwëldert an opgedréint, dass si iwwerhapt net méi fäheg sinn, iergendeppes nozelauschteren. Eis Klassen ginn ëmmer méi grouss, an eis Kanner bräichten bal eng, 1 zu 1 Betreiung, well se déi jo soss néierens méi hunn.
  Déi jonk Schoulmeeschteren a Léierinnen sinn oft mat de Nerven um Enn.
  Leider sinn si an hirer Ausbildung net geléiert ginn, onnéidegen Stress ze vermeiden, an si hu keng Kanner méi do sëtzen, déi lernfäheg sinn.
  Duerfir vertrieden ech och d’Meenung, dass wann déi jonk Elteren méi dozou encouragéiert géifen ginn, hir Kanner bis op d’manst 3 Joer doheem ze versuergen, an duerno lues a lues, zäitweis an de Précoce ze bréngen, an dann ab 9 Auer, a net schonn um 8, da wier eis alleguer gehollef.

  Répondre
 • 9 février 2017 à 17 h 10 min
  Permalink

  D’Mammen solle wëssen, dass se staark sinn an d’Recht hunn, op hiert Häerz an Intuitioun ze lauschteren!

  Répondre
 • 8 mars 2017 à 13 h 08 min
  Permalink

  Gordon Neufeld: « …haltet an euren Kindern fest, nehmt den angemessenen Platz in ihrem Leben ein! Eltern bleiben die beste Antwort auf den Beziehungsbedarf der Kinder. »

  Répondre
 • 9 mars 2017 à 16 h 16 min
  Permalink

  Steve Jobs: “Diejenigen, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, tun es auch.”

  Répondre
 • 29 mars 2017 à 14 h 20 min
  Permalink

  Ech verfollegen di ganz Entwécklung mat äusserst groussem Bedenken !! Ech gesinn Stress bei de Kanner, Stress an Iwwerbelaaschtung bei den Elteren, schlecht Gefill bei den Educatricen.
  Ech werfen just zwee Punkten an d’Ronn:
  Ass et normal, dass 2jähreg Kanner, Moies um 7 Auer schlofend um Arm vun der Mamm an d’Crèche kommen mussen ?
  Ass et normal, dass Mammen beim Personal kräischen a vu Stress, Iwwerfuerderung, a schlecht Gewëssen schwätzen ?
  Anscheinend fannen eis Regierung, eis Politiker dat ganz normal…
  Stellt Iech selwer d’Fro a gitt Iech selwer d’Äntwert…
  Merci

  Répondre
 • 2 mai 2017 à 14 h 07 min
  Permalink

  Virun allem mussen och Patronen matschaffen an do läit oft dee gréissten Problem wann e Kand krank ass. Ass et krank, basta, do gëtt et näischt ze diskutéieren, do muss wéinstens een vun den Elteren kënnen goen, wann d’Schoul urifft oder Schicht muss wiesselen oder Vakanzen sinn, an een muss Congé hunn etc. Ech kéint elo nach eng laaaaaaaang Lëscht maachen vun all de Problemer, déi Elteren hunn wann se zu zwee schaffen ginn an am schlëmmsten, trëfft et, elengerzéiend Mammen. Et ass net nëmmen de Bildungssystem oder Betreiuungsstruktur wou Problemer sinn, mä eis ganz Gesellschaft! Ech soen nach ëmmer, fir all déi Mammen, déi trotz Kanner hiren Beruff kënnen halen, all Respekt, mä ech soen awer och, dass net all Mamm oder Kand dee Wee packt an do muss gehollef ginn, an eng Léisung wier, a Form vun enger Mammerent, egal wéi, et muss enger Mamm och kënnen fräistoen, selwer ze entscheeden ob si eng Zäit beim Kand wëll bleiwen, mä duerch dat Finanziellt gezwongen ass, weider ze schaffen, an dat kann et net sinn! Net all Kand gëtt mat der Situatioun eens, ech schwätzen do aus Erfahrung, an e klengt Kand, dat permanent traureg an depressiv eriwwer kënnt kann net gesond fir de Butz sinn!

  Répondre
 • 16 mai 2017 à 11 h 03 min
  Permalink

  Ech sinn ëmmer ërëm erstaunt, wann ech gesinn, wéi et deem Kand elo geet, deem ech Nohëllefstonne ginn. Zënter, dass seng Mamm sech méi vun hirer Aarbecht konnt fräi maachen, ënnerhëllt se vill méi mat him, huet méi Zäit fir hien. An hien ass esou vill méi zefridden, wissbegiereg, fläisseg. Et ass en Ënnerscheed vun Dag a Nuecht, vis-à-vis vun där Zäit virdrun. Di regelmässeg Presenz vun den Elteren ass enorm wichteg, och wann d’Kanner méi grouss sinn.

  Répondre
 • 31 mai 2017 à 19 h 27 min
  Permalink

  Ech schaffen an enger Maison relais. Ech fannen et schlecht wann Kanner esou kleng nach eng Sprooch musse léieren, et wier vill méi gescheit, datt si emol richteg lëtzebuergesch léieren. Mir brauchen eng Eenheetssprooch. D’Kanner schwätzen schlecht lëtzebuergesch. Suguer ons Lëtzebuerger Kanner machen vill grammatesch Feeler. Kanner sollen Kanner sinn. Grouss sinn se nach laang genuch. Si sollen sech kënnen an enger gemeinsamer Sprooch verstännegen kënnen. Duerno hunn si nach genuch Zäit franséich ze léieren. Et ass och net fair vis-à-vis vun aneren Nationalitéiten.

  Répondre
 • 6 juin 2017 à 15 h 02 min
  Permalink

  Suguer kleng Kanner lauschteren méi no wéi gewëssen Leit aus dem Educatiounsministère. « Etuden hu gewisen »…..
  Weisen dann Etuden och, wéi Spätfolgen sinn vun – Iwwerfuerderung
  Iwwerbelaaschtung, Burn-out bei de Kanner?
  Majo nee: Et gëtt iwwer hire Kapp decidéiert , si ginn ouni hire Wëllen an eng Schinn gedréckt an den Elteren gëtt eppes opgezwongen, schéingeschwaat .
  Mä, entschëllegt ! Kand sinn – Kand bleiwen … Wou sinn d’Rechter vum Kand?
  Ah jooo … Et sinn jo Etuden gemaach ginn!

  Répondre
 • 13 juin 2017 à 11 h 38 min
  Permalink

  Hei an Italien hunn ech eng jonk Koppel bewonnert, déi en total handikapéiert Meedchen hunn.
  Hatt ass un de Rollstull gefesselt an huet eng Sonde fir erniert ze ginn.
  Mä et versteet villes a seng Elteren këmmeren sech rührend an mat immenser Léift ëm et, an huelen et iwerall matt.

  Et gëtt an eisem Hotel och eng Grupp handikapéiert a mongoloïd Leit. Si sin ganz glécklech an amuséieren sech köstlech am Mier.
  Dat ass genau den Contraire vun dem wat eis Gesellschaft eis haut wëllt gleewen don, nämlech dat esou en Liewen nët liewenswärt wier !!

  Répondre
 • 27 juin 2017 à 11 h 32 min
  Permalink

  Den Gilbert Pregno hat schonn am November 2014 op RTL gesoot: « Ech hun Problemer mat deem Ausmooss, déi d’Friembetreiung kritt. D’Elteren sinn fir d’Kanner ganz wichteg. Ech fäerten, dass mer an enger Gesellschaft sinn, wou ëmmer manner no de Bedürfnisser vun de Kanner gekuckt gëtt ».

  Répondre
 • 24 août 2017 à 11 h 01 min
  Permalink

  Frauen neigen zum Kümmern. Oder sagen wir besser: zum Bemuttern.
  Das ist kein Minus auf der menschlichen Skala, sondern das grosse Plus in einer zunehmend beziehungsarmen Gesellschaft.
  (Birgit Kelle, « Muttertier »)

  Répondre
 • 14 septembre 2017 à 17 h 19 min
  Permalink

  « Das Leben beginnt vor der Geburt », hat ech am däitschen « Baiabong », « Lesebuch für das 5. Schuljahr », aus dem Joer 1998, gelies. Ech hunn d’Buch erëmfonnt, wéi ech de Mëtteg geraumt hat. Jo, déi Zäit kruten d’Kanner nach de Respekt virum Liewen matgedeelt an konnten och nach d’Wonner doranner gesinn.

  Répondre
 • 19 septembre 2017 à 12 h 22 min
  Permalink

  « Es ist einfacher, starke Kinder zu bilden, als gebrochene Erwachsene zu reparieren » (F. Douglass). Wéi einfach kinnt et sinn!

  Répondre
 • 22 septembre 2017 à 10 h 34 min
  Permalink

  L’ institutrice m’a dit: « Mais Madame, je ne comprends pas. Votre fils joue quand même avec tout le monde, même s´il n´a pas été au Précoce, c´est quand même bon signe.. » (et bien OUI mon fils n´est pas ASOCIAL juste parce qu´il n´a pas été à votre Précoce, ou bien JUSTEMENT parce qu´il n´y a pas été, même si moi étant sa mère, j´ai dû me justifier devant le ministère pourquoi je ne l´y envoyais pas, même si ce n´était pas du tout obligatoire!).

  Répondre
  • 27 septembre 2017 à 12 h 28 min
   Permalink

   Ech kann dat ënnerschreiwen, wat d’Carmen seet. Meng Kanner waren och net am Précoce oder der Crèche (just 2 Hallefdeeg d’Woch an enger Bëschcrèche). Och ech krut e Rappel deemools, dass ech meng Kanner nach net an de Précoce ageschriwwen hätt – mee dat ass jo awer keng Mussesaach. Et kann ganz flott sinn mä soll op kee Fall obligatoresch ginn!
   Ech krut bis elo zu menge Kanner ëmmer positiven Feedback: si wiere ganz sozial, géife Konflikter verbal ausdroen, sinn motoresch gutt an sproochlech och an an der Schoul geet et bis elo mol gutt – ech wees natierlech net wat nach alles kënnt, mee ech hoffen, dass ech soumat zu enger positiver Schoulastellung bäigedroen hunn, an dat een immens wichtegen Facteur ass.
   Als Léierin kann ech awer och soen, dass et oft – wann net souguer virun allem, déi Kanner « opfälleg » sinn, déi de ganzen Dag a vu klengem un an Crèchen oder Maison relais’ën sëtzen. Si sinn oft (natierlech net all an net ëmmer!) net sou sozial, deels aggressiv, oft och ganz wibbeleg, midd, net konzentréiert a motivéiert, motoresch oder sproochlech opfälleg. Firwat, dat wees ech natierlech net zu 100%, mee sinn iwwerzeegt, dass d’Kanner hautesdaags emotional iwwerfuerdert sinn. Ech betounen hei awer nach eemol, dass dat net op ALL Kand aus enger Crèche oder MR zoutrëfft, mee fir et anescht auszedrécken: di meescht opfälleg Kanner sinn « Crèchekanner » mee net all « Crèchekand » ass opfälleg!

   Répondre
 • 11 octobre 2017 à 11 h 14 min
  Permalink

  « Den Menschenkindern wird in der Schule nicht beigebracht zu lieben, sie verlernen es dort. Um am Ende dem Geld zu dienen, statt der Welt. » (Mathias Lubos)

  Répondre
 • 31 octobre 2017 à 12 h 08 min
  Permalink

  D’Liesen misst vill méi an der Schoul gefërdert ginn. Ech gesinn, wéi d’Kanner kee richtegen Zougang zu de Bicher kréien. Villäicht liesen se net genuch an der Schoul. Oder, hängt dat vum Léierpersonal of?

  Répondre
 • 14 novembre 2017 à 16 h 43 min
  Permalink

  Die Regierungsmitglieder schalten so langsam in den Wahlkampf-Modus: Minister Meisch tourt durch’s Land, um den Leuten seine Vision von « staark Kanner » zu erklären. Anscheinend sollen auch die Letzten überzeugt werden, dass Fremdbetreuung und frühzeitiger Schuldrill das Beste für unsere Kinder sind und dass das Ganze ja großzügig finanziert wird.
  Keine Rede davon, dass Kinder nur stark werden, wenn sie eine frühe Bindung zu ihren Eltern aufbauen können, wenn sie genügend Freiraum und Ruhe für ihre Entwicklung finden, wenn sie « ihren » Rhythmus leben können (und nicht den der Erwachsenen) und wenn sie nicht ständig überfordert werden (bis hin zu den Schulzeiten in der Grundschule). Keine Rede davon, dass unser Schulsystem im europäischen Vergleich ganz schlecht abschneidet, dass die Bildung auf der Strecke bleibt, dass viel zu viele Lehrer fehlen, dass Verhaltensauffälligkeiten und Schulunlust bei den Schülern und Schülerinnen stetig zunehmen. Wann ändern wir endlich etwas daran?

  Répondre
 • 29 novembre 2017 à 18 h 48 min
  Permalink

  « La perte d’une certaine pudeur, comme la perte de la pureté, sont les causes profondes de la déchéance du monde » (Mère Teresa)

  Répondre
 • 11 décembre 2017 à 20 h 38 min
  Permalink

  net nëmmen dat d’Elteren kaum nach Zäit fir hir Kanner hunn, eis Gesetzgeber wëllen hinnen suguer duerch deen neien Gesetzprojet 6568A d’Recht op Mamm a Papp huelen, dat hinnen duerch déi international Kannerrechtskonventioun Artikel 7 garantéiert gëtt…

  Répondre
 • 14 décembre 2017 à 13 h 28 min
  Permalink

  Nach haut hunn ech vun engem Kand gehéiert, dat am Cycle 4.1 ass. Seng Mamm huet mussen vill schaffen, war net ganz oft doheem an d’Schoul huet drënner gelidden. D’Kand hat vill Problemer, sech ze konzentréieren. Elo, wou d’Mamm nees méi doheem ass, geet et besser, mee ech mengen schonn, dass an sengem Gehir doduerger eppes geschitt ass.

  Répondre
 • 16 décembre 2017 à 18 h 12 min
  Permalink

  Gudden Moien, ech hunn elo just d’Ried vun der Mme Cahen hei op Facebook gesinn an héieren iwwer den neien Pappencongé. Dozou wëll ech iech elo eppes klenges zielen wat dës Woche hei bei eis Thema am Haus war, besonnesch fir mäin 17 jähregt Meedchen, wat op der PS Klasse am ALR ass. Mäin Meedchen huet elo dës Woche ee Stage am Altersheim gemeet (vun der Schoul aus) an do war 1 Dag, wou eng Crèche mat den Kanner do war, fir mat den aalen Leit Kichelcher ze baken an ze sangen. Owes, wéi ech mäin Meedchen sichen war, huet hatt mir voller Entsetzen gezielt, dass do, Kanner engem Educateur nogelaf sinn an hien dauernd « Pappa » geruff hunn. Ass dat nit traureg? Mäin Meedchen, mat baal 18 Joër war schockéiert doriwwer an huet Owes zou mir gesoot: « Gottseidank waren mir ni an enger Crèche an hu gemengt dass een Educateur eisen Papp oder eng Educatrice eis Mamm wier. Déi Kanner hu mir esou leed gedoue, Mamm. Merci, dass du ëmmer bei eis heeheem wars an bass. » Dat waren seng Wierder an ech war sou geréiert dovun, dass ech dat hei wollt zielen.

  Répondre
 • 10 janvier 2018 à 19 h 27 min
  Permalink

  All Pädagog wees a seet dat selwecht: De Grondsteen fir dem Mënsch seng Entwécklung gëtt an der klenger Kandheet geluecht; d.h. am Alter vu 0-4 Joer. « Bonding » nennt een an der Pädagogie de Begrëff, vun där Zäit wou d’Kand vun der Mamm (oder e n g e r anerer Bezugspersoun) betreit soll ginn, an ouni dat, d’Basis fir eng ausgeglachen Perséinlechkeet selten zustaane kënnt.
  Kanner déi schon als Puppelche keng Bezugspersoun haten si spéider och net bezugsfäheg, an dat ass ganz bestëmmt kee Virdeel, weder fir d’Kanner, nach fir d’zukünftig Gesellschaft!!

  Répondre
 • 18 janvier 2018 à 13 h 28 min
  Permalink

  Ech fannen et ëmmer schlëmm, datt iergendeen aneren fir eis Kanner decidéiert. Firwat freet keen déi Butzen eng Kéier selwer? Wéi se sech fillen, wann se vun engem Friemen betreit ginn, an och nach eng friem Sprooch mussen léieren. Et gëtt ëmmer fir eis Kanner decidéiert, an iwwert hire Kapp ewech, Decisiounen geholl, wou kee weess wéi se sech op d’Kanner auswierken!

  Répondre
 • 21 janvier 2018 à 0 h 44 min
  Permalink

  An engem Artikel am Wort iwwert den Nivellement vers le Bas, kann een Folgendes liesen, dat den Nol op den Kapp trëfft:
  « …Der diplomierte Lehrer beobachtet die Entwicklung der vergangenen Jahre mit grosser Sorge.
  Für ihn ist das Problem ein gesamtgesellschaftliches:
  Kinder, die keine Frustationstoleranz entwickeln, weil die Gesellschaft ihnen kein Nein zumutet, und ihrem Bedürfnis nach sofortiger Wunscherfüllung und Lustbefriedigung nachgibt,
  Eltern, die abwesend sind in der Erziehung, und ihre Kinder fremdbetreuen lassen, auch wenn es anders ginge.
  Eine Familienpolitk, die den Anreiz schafft, indem sie die Kinderbetreuung für alle kostenlos macht.
  Eine Bildungspolitik, die den Schülern vermittelt, dass man es auch ohne Anstrengung schaffen kann.
  …Auch die Erzieher in den Betreuungsstrukturen, selbst wenn sie sich noch so anstrengen, könnten kein Ersatz sein für elterliche Erziehung und Fürsorge sein… »

  Répondre
 • 1 février 2018 à 11 h 16 min
  Permalink

  Ech weess net genau, ob dat lo heihinner passt, mee ech muss dat awer lass ginn. Ech sinn schockéiert iwwert dat, wat ech haut beim Akafen gesinn hunn. Eng Fra stoung mat hirer Kutsch virun mir an der Keess – ee Puppelchen dran, net méi al wéi 4-5 Méint. De Bébé fänkt un ze « plapperen » an si mécht him den Handy un, eng Mickey Mouse oder iergendsou eppes mat faarwegen Biller a Musék an hält him et virun d’Gesiicht… an leet him et dann virun d’Gesiicht op d’Kutsch!! Ech war hin an hier gerappt eppes ze soen… zum engem geet et mech zwar näischt un, mech an deenen aneren hier Erzéiung anzemëschen. Zum aneren hat ech awer d’Gefill dat Kand ze beschützen! Ech hunn mech (leider) dun dozou entscheed näischt ze soen.
  Ech stellen mir awer ëmmer méi massiv d’Fro, wou eis Gesellschaft histeiert. An wou ass eis Regierung? Wier et net hir Roll, d’Elteren opzekläeren? An de Schoulen geet näischt méi, eis Gesellschaft gëtt ëmmer méi krank. An wat maache mir? Mir sichen no méi Spezialisten, mir investéieren nach méi Suen an Crèchen a co, stellen Suen zur Verfügung fir méi « Bewegungssäll » an de Crèchen.. .et soll de Leit mol rëm erklärt ginn, dass ELTEREN wichteg fir hir Kanner sinn, emotional Bindungen primordial sinn, Opmierksamkeet an Interessi fir hir Kanner, ZÄIT! Erausgoen an d’frësch Loft, de Bësch, Spillplazen, aner Frënn treffen, einfach DO sinn fir seng Kanner. DAT bräichten eis Kanner ërëm, da wieren ganz vill vun denen aneren Mossnahmen hallef sou wichteg – wann eis Kanner rëm Kanner wieren: zefridden, ausgeglach, wissensbegiereg an opnahmfäheg, bindungsfäheg, konzentratiounsfäheg a motivéiert.
  Déi ganz Entwécklung mécht mir Angscht!

  Répondre
 • 5 février 2018 à 18 h 05 min
  Permalink

  Ech hunn 3 Kanner an ech schaffen hallef Deeg. Ech mierken ganz gudd, dass d’Kanner vill méi nervös sinn wann se aus der Crèche kommen, och wann se gären dohinner ginn.
  Ech mierken, dass se Momenter hunn wou se Rou brauchen an well ech kann doheem sinn, geet dat dann och. Et wär wichteg, wann d’ Elteren sech kinnten esou arrangéieren, dass ee vun hinnen hallef Deeg géif schaffen. Da wär vill manner Stress an eiser Gesellschaft.

  Répondre
 • 11 février 2018 à 13 h 00 min
  Permalink

  « Nous réinventons le nihilisme. »
  « Le nouveau nihilisme qui nous guette et nous met en danger est un nihilisme sans foi ni loi. Le danger qui nous guette, c’est le je m’en foutisme, c’est tout ce qui est en train de détruire notre société, c’est le calcul à très court terme. C’est l’oubli du long terme, c’est la destruction de la planète. C’est l’instauration progressive d’une société de marché où toutes les activités humaines doivent être régulées par le marché, ce qui est quelque chose d’effarant. » (Jean-Claude Guillebaud)

  Répondre
 • 20 février 2018 à 12 h 54 min
  Permalink

  Ech gesinn et all Kéier bei deem Kand, deem ech bei den Hausaufgaben hëllefen: dat Kand brauch einfach e Mënsch, deem en sech kann uvertrauen, wann en eng Fro huet, e Mënsch, deen sech Zäit hëllt fir hien. Deen kollektiven Trend ass net gesond.

  Répondre
 • 27 février 2018 à 20 h 06 min
  Permalink

  Dat ass eigentlech wouer: wéi vill Elteren stellen sech d’Fro, wat se hire Kanner mat op de Wee ginn: wat wëllen se fir hir Kanner? Eis Gesellschaft gëtt effektiv oft iergefouert. Spassgesellschaft mécht keen zefridden a frou. Dorunner läit et villäicht och: Elteren als Virbild, an d’Kanner kucken hinne genee no an iwwerhuelen oft d’Schéma.

  Répondre
 • 27 février 2018 à 21 h 22 min
  Permalink

  Gudden Owend
  Ech fannen daat super, datt een sech emol Gedanken mécht ëm eis Kanner an eis Zukunft, well momentan ass et dramatech.
  Maison Relais, Crèchen, Schoulpersonal, Educateuren sinn iwwerfuerdert mat eisen aggressive Kanner.
  OK, si ginn dovir bezuelt, mä si sinn net do fir eis Kanner ze erzéien.
  Et ginn iwerall schwarz Schof déi just daat gesinn, eng déck Pai an vill Congé, mä dei hunn sech awer ferme geschnidden well ech wéilt daat net maachen.
  Eis Kanner ginn vernoléissegt op Kaeschten vun den héigen Loyeren an Scholden fir en Haus déi Lait mussen bezuelen.
  An daat as fir mech deen eenzegen Grond firwat Elteren net kënnen bei hieren Kanner sinn.
  Haut musste seguer fir lounen ze goen zu 2 schaffen goen.
  Ech hat virun 25 Joer d’Chance hallef Deeg schaffen ze goen well mir eis Schold konnten mat enger an halwer Pai konnten bezuelen.
  Ech war zum Deel Mëttes doheem fir ze kachen fir main Mann an meng Kanner dei aus der Schoul koumen an eis gezielt hunn vun hierem Dag.
  Haut ginn et Dagessschoulen wou Kanner vun mueres 7 bis owes 7 do kluntschen an daat well Elteren am Trafic hänken oder musse schaffe goen fir den Loyer ze bezuelen, anstatt bei hieren Kanner ze sinn.
  Lo kënn der soen, muss een en Handy hunn oder décken Auto an Vakanzen.
  Majo firwat ginn et sou dermossen Ënnerscheeder an den Paien wéi zB bei den Fonctionnairen oder anerer déi gutt verdingen déi en décken Auto hunn an Vakanzen. Firwat si an déi aner net. Ok sie hunn studéiert.
  Ok och hei ginn et och schwarz Schof.
  Och en Mécanicien deen un mengen Bremsen schafft huet seng Verantwortung vis à vis vun menger Sécherheet oder en Elektriker an mengem Haus mat engem Feeler oder en Installateur mat enger Fuite.
  Si sinn net manner Wäert wéi déi déi Schoulen gemeet hunn och wann si just eng Léier gemeet hunn!
  Zu Lëtzebuerg sinn Enerscheeder einfach ze grouss an wien bezillt all deen Houfert!!!!!!!!
  Kanner sollen sou vill wéi méiglech bei hieren Elteren sinn an daat as d’Léisung fir en gesond équilibréiert glécklecht zefriddent Zesummenliewen fir jiddereen.
  An wann ech gesinn waat den Educatiounsministère vun eisen Kanner verlangt mat deem onméiglechen Stage, déi jo schonn Schoulmeeschter sinn.
  Deen Stage soll jo dozou beidroen fir eis Kanner ze ënnerstëtzen nach besser ze ginn an ze motivéieren.
  Mä leider sinn sech déi verschidden Akteuren net eens waat se verlangen an muncher gesinn hieren Sënn just Stageschüler ze démotivéieren an erofzezéien an hier Illusiounen ze zerstéieren an se dozou ze dreiwen opzeginn.
  Déi Leit mussen och gewëssenhaft eraus gesicht ginn déi eis Kanner jugéieren well déi wéinegst sinn kompetent an loyal an verlaangen vun hinnen wat si selwer net fäerdeg bréngen.
  Eisen Schoulsystem huet seng Bestëmmung verluer.
  Merci

  Répondre
 • 6 mars 2018 à 17 h 42 min
  Permalink

  Ech si frou, eng Fra ze sinn
  Den 8. März ass nees Internationalen Fraendag.
  Schn Wochen virdrun, huet de Ministère de l‘Égalité des Chances mat der Mme Mutsch un der Spëtzt, dofir Reklam gemach. Si sinn an d‘Schoulen gang an hun déi Jonk encouragéiert géint d‘Stereotypen virzegon, an d‘Mauer vun den Virurdeeler ofzerappen.
  Et stëmmt, datt a muencher Länner, d‘Fraen nach géintiwwer den Männer benodeelegt sinn, an Traditiounen wéi d‘Genitalverstümmelungen sollen onbedéngt ofgeschaaft ginn.
  Ech fannen et och gutt, datt d‘Fraen haut wielen kënnen, an vis-à-vis vum Mann mündeg a gläichberechtegt sinn, datt hinnen an eiser Gesellschaft all Diren opstin, fir ze studéieren, an deen Beruff ze ergräifen, deen hinnen zouseet, an et ass nëmmen gerecht, datt se dofir och dat selwecht verdéngen.
  Mä domatt huet et sech !
  Mech stéiert deen iwwerdriwwenen Feminismus, dee wäit iwwert d‘Ziel erausschéisst.
  Ech sinn fir de Choix vum Familljenliewen.
  Duerch mäi Liewenslaaf sinn ech wuel an der richteger Positioun mir eng Meenung ze bilden, well ech kennen déi zwou Säiten:
  Ech hunn studéiert, hunn Héichschoulofschloss, a war jorelang Vollzäit am Unterrichtswiesen täteg. Wéi meng 5 Kanner kleng waren, wor ech Mamm an Hausfra.
  Spéider hunn ech nach eng weider Ausbildung gemach, an hat eng Deelzäitaarbecht.
  Ech hunn deemno zäitweileg genau dem Cliché KKK d.h. Kichen, Kanner a Kirch entsprach, géint deen d‘Mme Mutsch wëllt virgoen, an, stellt iech viir… ech war glécklech, a meng Kanner och !!
  Ech fannen, datt alles, wat iwwerdriwwen ass, riskéiert an den Géigendeel, an an d‘Lächerlechkeet auszearten. A genee dat trëfft a mengen Aen op vill Bestriewungen zou, déi een haut am Beräich vum Feminismus bei eis, an am Ausland fënnt :
  Neen, ech passen net an der Madame Mutsch hire Cliché, a wëllt ni eng Quoten- oder Powerfra sinn, mä nëmmen duerch meng ganz perséinlech Fähegkeeten eppes erreechen.
  Dofir sinn ech och dogéint, datt e Meedchen onbedéngt soll encouragéiert ginn, e Sport ze bedreiwen, oder e Beruf ze ergräifen, nëmmen well déi soss e Männerdomaine waren.
  Et soll man, wat him Spaass mécht.
  Firwat déi kënschtlech Gläichmacherei, wann grad meng weiblech Eegeschaften an engem Team beräichernd sinn?
  Ech sinn gär eng Fra.
  Ech mache mech gären schéin, a freeë mech iwwert e léift Kompliment, an ech schätzen un engem Mann seng Manéieren a seng Opmierksamkeet, wéi z.B., d‘Dir ophalen, an den Mantel hëllefen, de Stull rausrécken, oder de Virtrëtt loossen, no dem Motto:« Ladies first », an datt ech net ëmmer muss staark sinn.
  A mengen Aen ass dat ongebuerend Liewen, dat aus der Léift tëscht Mann a Fra entstanen ass, e Geschenk, an ech gehéieren net ze deenen, déi jäitzen: « Mein Bauch gehört mir ».
  Ech fille mech gut a mengem ugebuerenen, biologeschen Geschlecht, an hat ni d‘Bedürfnis en anert sozial Geschlecht ze wielen, an et ass menger Meenung no direkt onverantwortlech schon kleng Kanner mat esou Ideeën duercherneen ze bréngen .
  Et kann een alles iwwerdreiwen!

  Marie-Andrée Faber

  Répondre
 • 3 avril 2018 à 19 h 18 min
  Permalink

  Ech gi leider vum Patron bal gemobbt wa meng Kanner krank sinn!!!
  Ech krut gesot, ech wär keen zouverlässechen Mataarbechter well ech ëmmer fir meng Kanner asprangen!! Ech hat mäi Meedchen vun 1 Joer um Aaarm, bal « inconsciente », ech war um Kräischen um Wee fir an d’Urgence. Hunn op der Aarbecht 4 Stonnen viru menger Schicht ugeruff, dass ech ënnerwee wär fir an d’Spidol mat him… ech konnt bal net schwätzen! Wat hunn ech geäntwert kritt?! … „Du kënns awer de Mëtteg schaffen ?“
  Ech war am ganzen 5 Deeg am Spidol mat him, a wou ech all Dag ugeruff hunn, krut ech suguer een « pfff »!!!
  Leider, no 2 Méint, war d’Separatioun mam Papp! Ech konnt net méi Schichten schaffen, sinn an d’Direktioun gaangen, fir eben en Dageshoraire ze kréien. Ech wees och, dass et net um Patron ass, mir entgéint ze kommen. Mä ech misst eng Léisung fannen.
  Do krut ech weider gesot, ech wär keen zouverlässechen Mataarbechter, ech soll ëm Gottes Wëllen net denken en 3. Kand ze kréien! Dass se missten d’Noutbrems bei mir zéien, well ech eben sou onzouverlässech sinn!
  Ech sin duerno an eng Dagesstruktur komm. Do krut ech direkt gesot, du muss eng Betreiung fir deng Kanner hunn! Hei kanns du net schaffen, a krank ginn!!
  Dass ech jo schon bekannt sinn dowéinst, fir eben krank Kanner ze hunn. Ech war 5 Deeg mat mengem Meedchen hospitaliséiert!!!
  Dat war August!!! Ech hat nach suguer 2 Deeg zegutt!!! A vu mengem Jong waren och nach déi 2 Deeg do bis November !!!
  An esou geet et weider dëst Joer!!!
  Mäi Jong hat leider déi Grippe erwecht. Féiwer asw…, misst doheem bleiwen!!! Hunn nach di Sms vun mengem Chef, dass ech misst wierklech den Service „Krank Kanner Doheem“ uruffen. Meng Aarbecht misst virgoen !! A mäin Service géif mech brauchen, asw!!!
  D’Aarbecht brauch mech… meng Kanner net?!!!
  Ech sin bal um Punkt, dass ech den Drock net méi packen. Ewell fillen ech mech, wéi wann ech gemobbt ginn.
  All Moies stinn ech op, an ech fäerten, dass meng Kanner houschten oder néitsen !!!
  Dass ech fäerten, mäi Chef unzeruffen an him dat ze soen !!!!

  Répondre
 • 10 avril 2018 à 10 h 56 min
  Permalink

  Die Regierungsmitglieder schalten so langsam in den Wahlkampf-Modus: Minister Meisch tourt durch’s Land, um den Leuten seine Vision von « staark Kanner » zu erklären. Anscheinend sollen auch die Letzten überzeugt werden, dass Fremdbetreuung und frühzeitiger Schuldrill das Beste für unsere Kinder sind und dass das Ganze ja großzügig finanziert wird.
  Keine Rede davon, dass Kinder nur stark werden, wenn sie eine frühe Bindung zu ihren Eltern aufbauen können, wenn sie genügend Freiraum und Ruhe für ihre Entwicklung finden, wenn sie « ihren » Rhythmus leben können (und nicht den der Erwachsenen) und wenn sie nicht ständig überfordert werden (bis hin zu den Schulzeiten in der Grundschule). Keine Rede davon, dass unser Schulsystem im europäischen Vergleich ganz schlecht abschneidet, dass die Bildung auf der Strecke bleibt, dass viel zu viele Lehrer fehlen, dass Verhaltensauffälligkeiten und Schulunlust bei den Schülern und Schülerinnen stetig zunehmen. Wann ändern wir endlich etwas daran?

  Répondre